You are here:
14 februari 2020 / nieuws

Loyens & Loeff sponsort initiatief Deeltijd in de Zorg van stichting Het Potentieel Pakken

De stichting Het Potentieel Pakken overhandigde op 13 februari 2020 de uitkomsten van het initiatief ‘Deeltijd aan de Zorg’ aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. Het initiatief onderzoekt de waarde, het potentieel, de belemmeringen en de oplossingsrichtingen rondom het verhogen van de deeltijdsfactor in de zorgsector.

The Belgian ‘Cayman tax’ and its impact on wealth and estate planning in Belgium

Uit het onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de zorgmedewerkers(met name vrouwen met een contract van minder dan 25 uur per week) het liefst gemiddeld zes uur per week meer wil werken. Wanneer dit potentieel daadwerkelijk benut zou worden, zou het personeelstekort  in de zorg in een keer opgelost zijn.

Onderzoek binnen twee living labs
Saloua Tanouyat van onze praktijkgroep Litigation & Risk Management en Jacobine van Beijeren van Competition & Regulatory, hebben de afgelopen maanden intensief gewerkt in het multidisciplinaire onderzoeksteam van de stichting.

Binnen twee “living labs", in het Erasmus MC in Rotterdam en de Vierstroom Zorg Thuis in Gouda, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden rondom grotere deeltijdbanen. Door gesprekken met zorgprofessionals, HR medewerkers en bestuursleden van de living labs en een enquête onder 17.500 zorgmedewerkers zijn de belemmeringen om meer uren te werken in kaart gebracht. Het team heeft vervolgens oplossingsrichtingen uitgewerkt en deze op de werkvloer van de livinglabs getest.

Eerste successen geboekt
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een aantal zorgprofessionals werkt inmiddels meer uren. Anderen zijn hierover in gesprek. Op basis van dit succes start de stichting met het uitrollen en testen van de aanpak binnen twee nieuwe living labs.

Lees hier het rapport in PDF.