You are here:
28 mei 2018 / persbericht

Loyens & Loeff reikt Legal Tech Challenge Award uit

Amsterdam, 28 mei 2018 – Loyens & Loeff heeft de Legal Tech Challenge Award 2018 ter waarde van € 1.000 uitgereikt aan de ontwerpers van chatbot ‘Laurel’. Dit gebeurde tijdens het gelijknamige evenement dat het Center for Legal Entrepreneurship and Innovation (CLEI) organiseerde voor Nederlandse studenten.

Tax reform: what do I need to know as a real estate investor?

De winnaars Fanny Batmale, Marlieke Nolet, Charlotte Hendriks en Michael Hallatu ontwikkelden een uitgebreide en betrouwbare juridische chatbot.

De Legal Tech Challenge

Binnen het recht worden steeds meer geschillen afgedaan door middel van alternatieve geschillenbeslechting. Technologische innovaties zoals chatbots kunnen een snelle en laagdrempelige oplossing zijn. CLEI, onderdeel van de afdeling Bedrijfswetenschappen van Leiden Law School, had daarom een challenge uitgevaardigd voor het bouwen van een chatbot. De challenge was een ideale manier voor studenten om kennis te maken met de impact van technologie op het juridische werkveld.

De Loyens & Loeff Legal Challenge Award

Advocaten van Loyens & Loeff hebben de deelnemende studenten tijdens de challenge inhoudelijke ondersteuning aangeboden bij het opzetten van hun chatbot. Na vele goede, inhoudelijke en creatieve ideeën heeft de jury de felbegeerde titel tijdens de wedstrijddag op 24 mei 2018 uitgereikt aan team Create IT.

Meer weten over het CLEI? Klik hier.Collectieve acties over inbreuken op de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er ruimschoots aandacht voor publiekrechtelijk handhaving en hoge boetes. Recente ontwikkelingen laten een toenemend... lees meer

Claims onder een W&I-verzekering

Merel van Asch en Rens Markus hebben een artikel gepubliceerd aangaande claims onder een warranty & indemnity (W&I) verzekering (M.M. van Asch & R.L. Markus,... lees meer

Klimaatprocedures: Urgenda wint cassatie van de Staat

Wat hebben klimaatverandering en collectieve actie met elkaar gemeen? Er is op beide fronten veel beweging in Nederland en rechters krijgen – of nemen? – vergaande... lees meer