You are here:
16 oktober 2019 / nieuws

Energie Update nr. 8/9 2019 Autoriteit Consument & Markt (ACM)

(periode augustus en september 2019)

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update bevat een korte signalering van de voor de energiesector relevante nationale en Europese rechtspraak- en besluiten die in de hierboven aangegeven periode zijn gepubliceerd. De signaleringen bevatten tevens een hyperlink naar het brondocument.

NTB Energy article 5

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Energiecodes

 

Codewijzigingsvoorstellen

 

Zaak ACM/19/036281 – Voorstel codewijziging Aansluitplicht gas LNB in verband met de wijziging van de wettelijke taak van het aansluiten van grote gasaansluitingen, 16 juli 2019

 

Zaak ACM/19/035748 – Ontwerp codebesluit aansluittaak regionale netbeheerders gas, 6 juni 2019
Staatscourant 9 september 2019, nr. 49942

 

Zaak ACM/19/036066 – Codevoorstel kosten verwijderen gasaansluiting, 9 juli 2019
Zaak ACM/15/022654 – Codewijziging uitfasering profielsegment E3

 

Zaak ACM/19/034763 – Codebesluit correctieprocessen, 11 september 2019

Staatscourant 19 september 2019, nr. 51560

 

Zaak ACM/19/035754 – Codebesluit update gebiedsindelingscodes 2019, 11 september 2019

Staatscourant 17 september 2019, nr. 51413

 

Zaak ACM/19/036224 – Intrekkingsbesluit Richtlijnen gastransport 2005, 19 september 2019

 

Zaak ACM/18/034719 – Ontwerpbesluit codewijzigingsbesluit Rate of Change of Frequency (‘RoCof’) en Blindstroom (RfG) [publicatiedatum: 20 september 2019]
Staatscourant 20 september 2019, nr. 52640

 

Zaak ACM/16/022679 – Codebesluit GXX-profiel, 24 september 2019
Staatscourant 30 september 2019, nr. 52435

 

Zaak ACM/18/034086 – Codebesluit implementatie van de HVDC Verordening, 1 oktober 2019
Staatscourant 7 oktober 2019, nr. 53886

 

Regulering | Handhaving

 

Zaak ACM/19/034944 – Besluit ACM op het verzoek tot handhaving van Fastned B.V. tegen Liander N.V. vanwege te laat aansluiten Fastned, 19 juli 2019
Zie ook het nieuwsbericht van de ACM van 7 augustus 2019

 

Zaak ACM/19/035661 – Afwijzing handhavingsverzoek Energie I&V, 18 juli 2019
Zaak ACM/19/035088 – Boete Energie I&V voor onterecht overnemen klanten en leveren zonder vergunning, 26 augustus 2019
Staatscourant 26 september 2019, nr. 53186

 

Regulering (internationaal)

 

Zaak ACM/19/035692 – Intrekkingsbesluit ACM van de besluiten van (i) 15 september 2017 betreffende de goedkeuring van de flow-based intraday capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Centraal-West Europa regio en (ii) 28 september 2018 tot wijziging van een voorwaarde verbonden aan de goedkeuring van de intraday capaciteitsberekeningsmethologie voor de centraal-west-Europa regio bij besluit van 15 september 2017, 29 juli 2019
Staatscourant 31 juli 2019, nr. 42551

 

Zaak ACM/19/036419 – Verzoek TenneT goedkeuring voorstel volumes langetermijn-capaciteit op biedzonegrens Denemarken West – Nederland (COBRAkabel), 20 september 2019
Staatscourant 25 september 2019, nr. 53073

 

Zaak ACM/19/036257 – Verzoek BritNed goedkeuring voorstel BritNed Access Rules 2019 in verband met wijzigingen toegangsvoorwaarden n.a.v. de overstap van BritNed naar het Single Allocation Platform (SAP) voor lange termijn veilingen, 25 september 2019
Staatscourant 25 september 2019, nr. 53069

 

Zaak ACM/19/035455 – TenneT TSO B.V. verzoekt goedkeuring inzake het opsplitsen van langetermijncapaciteit voor de Core regio (FCA Verordening)

 

Zaak ACM/18/034626 – TenneT: geen overeenstemming Core TSOs over een in te dienen voorstel voor de langetermijn capaciteitsberekening voor de Core-regio (FCA Verordening), 3 oktober 2019

 

Zaak ACM/19/035825 – BritNed en TenneT: geen overeenstemming Channel TSOs over een in te dienen voorstel voor de langetermijn capaciteitsberekening Channel-regio (FCA Verordening), 3 oktober 2019

 

Methodebesluiten & tariefregulering

 

Zaak ACM/18/034526 – WACC elektriciteit en drinkwater Caribisch Nederland 2020-2022, september 2019
Staatscourant 25 september 2019, nr. 50885

 

Zaak ACM/18/034526 – Methodebesluit ACM elektriciteit en drinkwater Caribisch Nederland 2020-2025, 25 september 2019
Staatscourant 25 september 2019, nr. 50879

 

Zaak ACM/19/034791 – ACM heeft de rendementen van warmteleveranciers laten onderzoeken, 23 september 2019

 

Zaak ACM/19/035587 – Voorstel TenneT voor de toegestane inkomsten 2020 net op zee, 27 september 2019

 

Zaak ACM/19/035592 – Voorstel TenneT voor tarieven 2020 landelijk netbeheer elektriciteit, 27 september 2019

 

Voorstel voor tarieven 2020 regionaal netbeheer elektriciteit
Zaak ACM/19/035804 – Voorstel Coteq, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035805 – Voorstel Enduris, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035806 – Voorstel Enexis, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035807 – Voorstel Liander, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035808 – Voorstel RENDO, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035809 – Voorstel Stedin, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035810 – Voorstel Westland, 4 oktober 2019

 

Voorstel voor tarieven 2020 regionaal netbeheer gas
Zaak ACM/19/035792 – Voorstel Coteq, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035793 – Voorstel Enduris, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035794 – Voorstel Enexis, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035795 – Voorstel Liander, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035796 – Voorstel RENDO, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035797 – Voorstel Stedin, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035798 – Voorstel Westland, 4 oktober 2019
Zaak ACM/19/035799 – Voorstel Zebra, 4 oktober 2019

 

Vergunningen levering elektriciteit/gas en/of warmte aan kleinverbruikers

 

Zaak ACM/19/035667 – HalloStroom Energie mag elektriciteit leveren aan kleinverbruikers, 16 september 2019
Zaak ACM/19/035667 – HalloStroom Energie mag gas leveren aan kleinverbruikers, 16 september 2019

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.



Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving... lees meer

Loyens & Loeff adviseert Liander

Op 2 juni 2020 heeft het CBb een belangwekkende uitspraak gedaan over de wijze waarop elektriciteitsaansluitingen moeten worden gemaakt. lees meer

Weerlegbaar bewijsvermoeden WOZ-beschikking

Is de netbeheerder gebonden is aan de objectafbakening zoals die blijkt uit de door het college van B&W afgegeven WOZ-beschikking? lees meer