You are here:
25 maart 2019 / nieuws

Loyens & Loeff benoemt twee nieuwe Counsels

Loyens & Loeff is trots om Roderik Boogaard (Advocaat - Banking & Finance) en Loek Kerstens (Advocaat - Litigation & Risk Management) tot counsel te benoemen.

Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Roderik werkt in de financial regulation praktijk van Loyens & Loeff. Hij adviseert veelvuldig over onderwerpen als AIFMD, UCITS, MiFID II, PSD2 / emoney richtlijn, CRDIV / CRR, Solvency 2, de Wet toezicht trustkantoren en de 4e / 5e AML-richtlijn. Zijn ervaring omvat het assisteren bij vergunningaanvragen, adviseren over lopende compliance-kwesties, het opstellen van productvoorwaarden en –marketing materialen, het opstellen van en onderhandelen over vermogensbeheer- en bewaringsovereenkomsten en het assisteren bij fusies en overnames in de financiële sector. Roderik staat aan het hoofd van het Fund Regulatory  team van Loyens & Loeff.

Loek is gespecialiseerd in insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij adviseert en procedeert veelvuldig op het gebied van faillissementsrecht en herstructureringen en treedt als zodanig regelmatig op voor bestuurders en crediteuren in geschillen met curatoren. Loek adviseert en procedeert ook in geschillen over ondernemingen, waaronder geschillen tussen aandeelhouders en de aansprakelijkheid van bestuurders.