You are here:
23 januari 2020 / persbericht

Loyens & Loeff benoemt 4 nieuwe counsels in Nederland

Amsterdam, 23 januari 2020 – Loyens & Loeff heeft Pjotr Heemskerk, Jelmer Kalisvaart, Marieke Kolsters en Maureen te Poel tot counsel benoemd.

Our new counsel

Bram Linnartz, Managing Partner Loyens & Loeff: “Allereerst feliciteer ik onze 4 nieuwe counsels van harte met hun promotie! Alle 4 zijn ze zeer ervaren in een kern- dan wel nichepraktijk binnen ons kantoor. Hiermee versterken we onze ambitie om al onze klanten altijd pragmatisch en op maat gemaakt advies te bieden. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van onze missie dat we medewerkers erkennen voor het hoogwaardige advies dat ze onze klanten geven, terwijl we ze ook aanmoedigen om hun eigen professionele koers te bepalen."

Pjotr Heemskerk, advocaat, is lid van de praktijkgroep Litigation & Risk Management.
Hij is gespecialiseerd in het adviseren over en procederen met betrekking tot de juridische aspecten van commerciële contracten, intellectuele eigendomsrechten en IT, en hij heeft een specifieke focus op contractonderhandelingen, transacties en e-commerce.

Jelmer Kalisvaart, advocaat, is lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in equity capital markets, beursgangen en openbare biedingen en adviseert ook over effecten-regelgeving en corporate governance.

Marieke Kolsters, kandidaat-notaris, is lid van de praktijkgroep Corporate/M&A. Ze is gespecialiseerd in transacties in de zorg en in governance en regulatory gerelateerde advisering aan zorginstellingen en - onder andere - financiële instellingen en entiteiten die actief zijn in de verzekerings- en pensioensector. Ze is notarieel specialist voor dit soort werkzaamheden en zeer ervaren met het opstellen van statuten en reglementen voor dit soort rechtspersonen.

Maureen te Poel, advocaat, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen en Arbeidsrecht. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht, met een specifieke focus op de arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames en herstructureringen, medezeggenschapstrajecten, participatie- en beloningsstructuren en sectorspecifieke wetgeving op het gebied van beloningen, en het ontslag van bestuurders en ander topmanagement.