You are here:
22 juli 2019 / nieuws

Loyens & Loeff adviseert Brocacef Groep bij overname Thio Pharma Apotheken

Brocacef Groep neemt Thio Pharma Apotheken over. De overname draagt bij aan de ambitie van BENU. BENU is
onderdeel van Brocacef Groep N.V., een groep van ondernemingen actief op het gebied van de gezondheidszorg. Naast de distributie van geneesmiddelen en medische producten, ontwikkelt en implementeert Brocacef Groep apotheek- en farmaceutische zorgconcepten. Thio Pharma Apotheken bestaat uit 21 eigendomsapotheken waarvan er 20 zullen worden overgenomen door BENU.GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel in

Op 9 oktober 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer
Baangerelateerde-investeringskorting-FOB

Voorstellen beperking verliesverrekening en invoering BIK

Op 5 oktober 2020 heeft het kabinet twee nota’s van wijziging op het Belastingplan 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. lees meer