You are here:
22 juli 2019 / nieuws

Loyens & Loeff adviseert Brocacef Groep bij overname Thio Pharma Apotheken

Brocacef Groep neemt Thio Pharma Apotheken over. De overname draagt bij aan de ambitie van BENU. BENU is
onderdeel van Brocacef Groep N.V., een groep van ondernemingen actief op het gebied van de gezondheidszorg. Naast de distributie van geneesmiddelen en medische producten, ontwikkelt en implementeert Brocacef Groep apotheek- en farmaceutische zorgconcepten. Thio Pharma Apotheken bestaat uit 21 eigendomsapotheken waarvan er 20 zullen worden overgenomen door BENU.

Blue Buildings


Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals

Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals lees meer

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

De Europese Richtlijn inzake grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen door het Europees Parlement en de Raad aangenomen. lees meer

Wat de nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht betekent voor uw onderneming

De Belastingdienst komt vanaf 2020 met een nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht (‘HT’). De werkwijze onder HT wordt daarbij aangescherpt. Daarnaast zal HT... lees meer