You are here:
09 juli 2019 / deal

Loyens & Loeff adviseerde Zhejiang Yuanzhu Housing Industrialization bij de overname van Aircrete Europe Holding van Aircrete Technology Holding

De Yuanzhu-groep - een Chinese bouwgroep - verkrijgt een meerderheidsbelang van de Aircrete-groep als een directe investering in partnerschap om de activiteiten in de huidige markten van Aircrete en in China verder uit te breiden. Aircrete is de wereldleider in paneeltechnologie.Genoteerd - Werken vanuit huis

Nu het werken vanuit huis een steeds meer voorkomt, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken. lees meer
Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt?

VROM als oplossing voor crisis op de woningmarkt?

Door de huidige crisis op de woningmarkt en onder druk. Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt? lees meer

De financiële gevolgen van de route naar huurprijsherziening

De route naar de huurprijsherziening met specifieke aandacht voor het verzoek tot het aanwijzen van een deskundige door de rechtbank. lees meer