You are here:
01 april 2019 / nieuws

Loyens & Loeff advised CAPREIT on the disposal of a multi-residential portfolio consisting of 2,091 appartements

Loyens & Loeff advised CAPREIT on the disposal of a multi-residential portfolio consisting of 2,091 appartements for a value of EUR 558 million to ECREIT, Canada's first European focused multi-residential REIT between CAPREIT and European Commercial REIT.Eindejaar aandachtspunten Nederlands vastgoed

Deze bijdrage attendeert u op een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit fiscaal en juridisch perspectief voor de Nederlandse vastgoedpraktijk. lees meer

Huur als alternatief vooropstal en een casus voor zonnepanelen

In dit artikel besteden mr. B.J. van de Bunt MRE en mr. P.L. Visser in aandacht aan financierbaarheid en concretiseren een casus voor zonnepanelen. lees meer

Zonnepanelen op (bedrijfs-) dak van een ander: nieuwe modelaktes

In dit artikel gaan Dr. D.W. Aertsen en MR. B.J. van de Bunt MRE in op (dak-)projecten met betrekking tot gebouwen op erfpachtgrond. lees meer