You are here:
03 augustus 2021 / deal

Legrand koopt Ecotap van haar aandeelhouders

Loyens & Loeff heeft Legrand geassisteerd bij de aankoop van Ecotap, een toonaangevende Nederlandse specialist in wisselstroom- en gelijkstroomladers voor elektrische voertuigen voor woningen, bedrijven en openbare oplaadpunten, van haar aandeelhouders.

Legrand on the acquisition of Ecotap from its shareholders


Genoteerd - Werken vanuit huis

Nu het werken vanuit huis een steeds meer voorkomt, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken. lees meer

Wetsvoorstel evenwichtigere man-vrouwverhouding

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen' aangenomen door de Eerste Kamer. lees meer

Bastiaan Kemp lid van Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Deze commissie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving omtrent vennootschaps- en ondernemingsrecht en financieel recht. lees meer