You are here:
21 februari 2020 / artikel

Klokkenluiders de dupe van het melden van vermeende misstand

Het Huis van Klokkenluiders concludeert na een langlopend onderzoek dat de twee klokkenluiders die bij een Nederlands bedrijf, onderdeel van een internationaal concern, meldden dat het bedrijf volgens hen aanbestedingsregels schond, als gevolg van die melding momenteel thuis zitten.

Het Huis heeft alleen onderzocht hoe de klokkenluiders behandeld zijn en of zij ten onrechte nadeel hebben ondervonden als gevolg van hun melding. Het Huis deed geen onderzoek naar de vermeende misstand zelf.

Het bedrijf heeft de twee klokkenluiders na hun melding geprobeerd te ontslaan door hen boventallig te verklaren. Het UWV weigerde de ontslagaanvraag, maar er kon geen passende functie voor hen gevonden worden.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de klokkenluiders een terecht vermoeden hadden van een ‘misstand van maatschappelijk belang’ en dat zij hun zorgen op de juiste wijze kenbaar hebben gemaakt. De afhandeling van de melding door het bedrijf was te traag, gebrekkig en niet transparant. Ook schoot de terugkoppeling tekort. Volgens het Huis is er een direct verband tussen de melding van de klokkenluiders en hun behandeling. Het Huis komt daarom tot het oordeel dat de twee klokkenluiders ten onrechte de dupe zijn geworden van hun melding.

Het persbericht en volledige rapport van het Huis van Klokkenluiders zijn hier te raadplegen.


De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer