You are here:
19 december 2018

Is uw pensioenfonds klaar voor IORP II?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ter implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU ("IORP II") gisteren, op 18 december 2018, aangenomen.

Decreet modernisering erf- en schenkbelasting

De beoogde datum voor inwerkingtreding van IORP II is 1 januari 2019. De implementatie van IORP II leidt tot diverse wijzigingen in de Pensioenwet en de hieraan gerelateerde wetgeving.

In deze brochure zetten wij de belangrijkste gevolgen van IORP II voor uw pensioenfonds uiteen. Daarbij gaan wij in op drie onderwerpen, zijnde (i) de introductie van sleutelfuncties, (ii) uitbesteding en (iii) nieuwe informatievereisten. Wij gaan niet in op de regelgeving omtrent internationale waardeoverdracht. De door ons te bespreken wetswijzigingen zijn ook van toepassing op degenen die onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling vallen, tenzij anders vermeld.

 

Lees de brochure hieronder of download deze als PDF.Verlaging pensioenen 2020

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% krijgen van Minister Koolmees uitstel voor het verlagen van de pensioenen. lees meer
Ultimate beneficial owners become public in the UBO register

Pensioenakkoord: naar een nieuw contract met life-cycle beleggen

Met de komst van het pensioenakkoord wordt een nieuw pensioencontract geïntroduceerd. lees meer
The Belgian ‘Cayman tax’ and its impact on wealth and estate planning in Belgium

Deliveroo verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer

Maaltijdbezorger Deliveroo moet voor al zijn medewerkers met een arbeidsovereenkomst pensioenpremie gaan betalen. Lees in dit artikel meer. lees meer