You are here:
19 december 2018

Is uw pensioenfonds klaar voor IORP II?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ter implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU ("IORP II") gisteren, op 18 december 2018, aangenomen.

Decreet modernisering erf- en schenkbelasting

De beoogde datum voor inwerkingtreding van IORP II is 1 januari 2019. De implementatie van IORP II leidt tot diverse wijzigingen in de Pensioenwet en de hieraan gerelateerde wetgeving.

In deze brochure zetten wij de belangrijkste gevolgen van IORP II voor uw pensioenfonds uiteen. Daarbij gaan wij in op drie onderwerpen, zijnde (i) de introductie van sleutelfuncties, (ii) uitbesteding en (iii) nieuwe informatievereisten. Wij gaan niet in op de regelgeving omtrent internationale waardeoverdracht. De door ons te bespreken wetswijzigingen zijn ook van toepassing op degenen die onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling vallen, tenzij anders vermeld.

 

Lees de brochure hieronder of download deze als PDF.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Pensioenfonds met CDC-pensioenregeling

Geen btw-vrijstelling als vermogensbeheerdiensten worden verricht aan een ondernemingspensioenfonds dat een CDC-pensioenregeling uitvoert. lees meer

Verlaging pensioenen 2020

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% krijgen van Minister Koolmees uitstel voor het verlagen van de pensioenen. lees meer