You are here:
19 december 2018

Is uw pensioenfonds klaar voor IORP II?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ter implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU ("IORP II") gisteren, op 18 december 2018, aangenomen.

Decreet modernisering erf- en schenkbelasting

De beoogde datum voor inwerkingtreding van IORP II is 1 januari 2019. De implementatie van IORP II leidt tot diverse wijzigingen in de Pensioenwet en de hieraan gerelateerde wetgeving.

In deze brochure zetten wij de belangrijkste gevolgen van IORP II voor uw pensioenfonds uiteen. Daarbij gaan wij in op drie onderwerpen, zijnde (i) de introductie van sleutelfuncties, (ii) uitbesteding en (iii) nieuwe informatievereisten. Wij gaan niet in op de regelgeving omtrent internationale waardeoverdracht. De door ons te bespreken wetswijzigingen zijn ook van toepassing op degenen die onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling vallen, tenzij anders vermeld.

 

Lees de brochure hieronder of download deze als PDF.Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad hoe nu verder

Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad: hoe nu verder?

De Hoge Raad heeft bij arrest van 9 april 2021 geoordeeld dat Booking.com kwalitatief een ‘(online) reisagent’ is. lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Bij besluit van 11 december 2020 is vastgesteld dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 in werking zal treden. lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking treden. De Eerste Kamer heeft de WBTR op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan,... lees meer