You are here:
03 december 2018 / artikel

Is het ‘Verbod vergroting risicoprofiel’ beleggingsbeleid absoluut?

In Nederland hebben veel pensioenfondsen een reservetekort.

European Commission scrutinises competition issues in bank loan syndication

Deze pensioenfondsen kunnen worden beperkt in hun vrijheid om risicovollere beleggingskeuzes te maken. Laurie Kuijpers en Robin van der Ham beargumenteren in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2018/40) waarom die beperking niet overeenkomt met de door de wetgever in de Pensioenwet vastgelegde beleggingsvrijheid.

Klik hier om het gehele artikel gepubliceerd in (TPV 2018/40) te lezen.Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad hoe nu verder

Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad: hoe nu verder?

De Hoge Raad heeft bij arrest van 9 april 2021 geoordeeld dat Booking.com kwalitatief een ‘(online) reisagent’ is. lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Bij besluit van 11 december 2020 is vastgesteld dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 in werking zal treden. lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking treden. De Eerste Kamer heeft de WBTR op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan,... lees meer