You are here:
10 september 2019 / nieuws

Invloed cliëntparticipatie bij innovatie in de zorg

Recent is een rapport van het expertise centrum e-health Nictiz gepubliceerd over de meerwaarde van cliëntparticipatie bij innovatie in de GGZ. Het geeft onder meer handvatten om patiënten succesvol te kunnen betrekken bij digitale zorg en innovatie.

Globe 10

In het onderzoek werden betrokkenen uit de GGZ ondervraagd naar hun ervaringen met de participatie van cliënten en ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen en toepassen van innovatie en digitale zorg. Het rapport is gericht tot iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling en toepassing van innovatie en digitale zorg, zoals zorginstellingen, zorgprofessionals, leveranciers, zorginkopers, projectleiders en cliënten.

Het rapport geeft verscheidene redenen waarom cliëntparticipatie een meerwaarde kan hebben voor GGZ instellingen, cliënten en zorgverleners. Een reden voor GGZ instellingen om cliënten te laten participeren kan zijn om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarnaast kunnen ze door middel van cliëntparticipatie beter aansluiten bij de behoeften en wensen van cliënten. Volgens de auteur van het rapport is er meer kans op tevredenheid en succes wanneer de digitale toepassingen hiermee overeenstemmen. Tot slot kan het leiden tot een bredere kijk op innovatie en digitale zorg. Behandelaren bekijken iets vaak vanuit een wetenschappelijke en professionele bril. Hierbij lopen ze het risico dingen onbedoeld in te vullen voor een cliënt, aldus het rapport. Door echter het verhaal van cliënt in acht te nemen kan er beter naar de bredere context worden gekeken en naar hoe iets past in het dagelijks leven.

In het rapport worden een aantal randvoorwaarden genoemd die in acht moeten worden genomen om er voor te zorgen dat cliëntparticipatie bijdraagt aan de ontwikkeling en toepassing van innovatie en digitale zorg. Zo is het onder andere belangrijk dat een goede samenwerking wordt gefaciliteerd. Denk hierbij aan het zorgdragen voor een geschikt(e) tijdstip, duur en locatie van een sessie maar ook aan het verstrekken van catering. Daarnaast is het belangrijk dat er waardering wordt uitgesproken naar de cliënten, er budget wordt vrijgehouden voor de cliëntparticipatie en dat er wordt teruggekoppeld naar de cliënten. Ook met lichamelijke en mentale belastbaarheid van cliënten dient rekening te worden gehouden.

Naast randvoorwaarden worden ook enkele tips en succesfactoren gegeven. Een voorbeeld van een tip die wordt gegeven is om cliënten en/of ervaringsdeskundigen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Een ander advies is het vragen van feedback aan cliënten nadat ze geparticipeerd te hebben om zo dingen aan te kunnen scherpen.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseurCollectieve acties over inbreuken op de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er ruimschoots aandacht voor publiekrechtelijk handhaving en hoge boetes. Recente ontwikkelingen laten een toenemend... lees meer

Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

CO2 heffing komt er (toch) aan

De CO2-heffing is ondanks ‘de huidige omstandigheden’ niet uitgesteld, het ontwerpwetsvoorstel ‘ter publieke consultatie’ werd in april gepubliceerd. lees meer