You are here:
12 september 2019 / nieuws

Interview Raz Ahmad

Raz Ahmad is een van de drie genomineerden voor de ECHO Award in de categorie Loyens & Loeff Law & Tax.

Wat betekent deze nominatie voor jou?

Toen ik de ECHO Award vorig jaar voorbij zag komen, vond ik het meteen een heel bijzonder en mooi initiatief. Voor mij is deze prijs een erkenning voor mijn prestaties. Ik begon op mbo-niveau en had nooit gedacht dat het een mogelijkheid was om rechten te studeren. Ik beschouw deze nominatie ook als een gelegenheid om na te denken over diversiteit in onze samenleving. Deze nominatie heeft me bewust gemaakt van de rol die ik kan spelen op het gebied van diversiteit en hoe ik in de toekomst een bijdrage kan leveren in mijn werkveld.

Welke rol speelde jouw achtergrond tot dusver in jouw (school)loopbaan?

Ik verhuisde naar Nederland toen ik drie jaar oud was. Ik ben hier dus eigenlijk opgegroeid, wat de indruk zou kunnen wekken dat ergens anders geboren worden geen impact op je heeft. Maar niets is minder waar. Je ouders hun familie zien opgeven en ergens anders opnieuw beginnen, heeft wel degelijk een grote impact. Op de middelbare school had ik het moeilijk om een ​​richting te vinden waarin ik echt geïnteresseerd was. Maar toen ik na de middelbare school eenmaal op mbo begon, werd ik vastberaden om omhoog te klimmen. Ik besefte ook dat het veel passie zou vergen om gedurende die jaren vastberaden te blijven. En ik vond die passie in het recht. Het feit dat alles wat ik wilde bereiken veel inzet vergde, heeft een harde werker van me gemaakt. Mijn achtergrond en de achtergrond van mijn ouders hebben me geleerd dat niets gemakkelijk gaat, maar dat je ver kunt komen met passie en hard werken.

Wie was een rolmodel of een inspirerende mentor voor jou? En waarom?

Ik vind sterke vrouwen altijd inspirerend, van vrouwen in mijn familie die hun carrière hebben gecombineerd met het opvoeden van een gezin, tot vrouwen die in hun juridische loopbaan hoge posities hebben bereikt. Ik vind veel kracht bij vrouwen als deze die de lat hoog leggen, maar ook anderen helpen en inspireren om hun doelen te bereiken.

Hoe kunnen ondernemingen het nog beter doen op het gebied van diversiteit?

Vanuit mijn oogpunt is het voor ondernemingen minder moeilijk om diverse teams samen te stellen, dan om iedereen zich betrokken te laten voelen bij de onderneming. Het is gemakkelijk om bepaalde percentages te bereiken, maar de echte uitdaging is ervoor te zorgen dat iedereen die al bij de onderneming werkt, zich meer betrokken gaat voelen. Een onderneming kan dan wel diverser worden, maar dat is niet de enige uitdaging. Er moet vooral meer aandacht worden besteed aan het bouwen van bruggen tussen alle werknemers, en iedereen ervan bewust maken hoezeer dat nodig is.

Welk aspect van jouw achtergrond vind je waardevol voor de bedrijfswereld?

Ik vind het waardevol dat ik de veerkracht heb om alternatieven te vinden wanneer een plan dat je voor jezelf hebt gemaakt niet blijkt te werken. Ik heb het lange tijd als een teleurstelling ervaren dat ik er niet in slaagde om rechten te studeren via “de normale weg”, en dat ik een omweg van enkele jaren moest maken. Maar voor mij is het uiteindelijk een voordeel geworden om alle opleidingsniveaus te doorlopen en uiteindelijk toch rechten te gaan studeren. Ik ken alle stappen van het systeem en ik heb de kans gehad om veel aspecten van de samenleving te vergelijken. Ik denk dat dit aspect van mijn achtergrond waardevol is voor het bedrijfsleven, het heeft me geleerd om outside the box te denken.

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst?

Mijn ambitie voor de nabije toekomst is om, na het behalen van mijn master, advocaat te worden. Maar dit is niet het hele plaatje. De positie van vrouwen in juridische beroepen is voor mij een heel belangrijk onderwerp geworden; en dankzij mijn nominatie voor deze prijs heb ik mijn kennis over dit onderwerp bijgespijkerd. Tijdens de afgelopen jaren van mijn rechtenstudie ontmoette ik zeer inspirerende vrouwen, zoals hoogleraren aan de universiteit en vrouwelijke partners in advocatenkantoren, waardoor ik me ervan bewust werd dat er nog veel ruimte voor verbetering is als het gaat om diversiteit, bijvoorbeeld binnen ondernemingen en universiteiten. Er is een hoge ondervertegenwoordiging van vrouwen in het werkveld. Mijn ambitie is om mijn toekomstige positie als advocaat te gebruiken om verbeteringen op dit gebied mogelijk te maken.

Welke raad zou je geven aan jouw jongere zelf?

Ik zou mezelf het advies geven om niet zo gauw te twijfelen aan mijn capaciteiten, alleen omdat ik niet meteen ergens goed in ben. Op de middelbare school was ik erg slecht in bètavakken, en ik dacht dat dat veel effect zou hebben op wat ik kon bereiken. Mijn advies aan mijn jongere zelf zou zijn om geduldig te zijn en echt op zoek te gaan naar mijn talenten.