You are here:
07 december 2020 / artikel

Interview finalisten ECHO Award 2020 Law & Tax

Süleyman Tosun, Marvin Putuhena, Achraf el Johari zijn de drie genomineerden voor de ECHO Award in de categorie Loyens & Loeff - Law & Tax. Op dinsdag 8 december wordt de prijs voor excellente studenten met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs uitgereikt.

ECHO awards.jpg

Lees hieronder hun verhalen en kijk morgen live mee met de uitreiking.

Wat betekent deze nominatie voor jou?

Süleyman Tosun: “Het is altijd een enorme eer om genomineerd te worden voor een prestigieuze prijs. Zeker als ik me besef dat ik me mag meten aan zeer getalenteerde en succesvolle studenten. Het meest betekenisvolle aan de ECHO-nominatie voor mij is een gevoel van herkenning. Zo was ik de enige op mijn middelbare school en mijn studies met een niet-Westerse achtergrond. Door deze nominatie maak ik voor het eerst mee hoe anderen dezelfde problemen ervaren zoals tegen heilige huisjes schoppen, harde discussies aangaan en het gevoel te hebben je constant te moeten bewijzen zonder je identiteit los te laten. Daarnaast zie ik door deze nominatie ook dat Nederland verder aan het komen is op gebied van diversiteit en inclusie. Er is een gezamenlijk doel en het is prachtig om te zien met hoeveel mensen, bedrijven, organisaties en instanties we hiervoor werken. Kortom, deze nominatie geeft mij de energie om door te gaan en tegelijkertijd een moment om te reflecteren op mijn prestaties, een erkenning dat het goed gaat en dat er nog veel meer mogelijk is.”

Marvin Putuhena: “Om te beginnen ben ik zeer dankbaar dat ik ben genomineerd voor de Loyens & Loeff - Law & Tax Award 2020. Sinds mijn 19e heb ik mij op verschillende wijze ingezet voor kansengelijkheid in het onderwijs, specifiek binnen het mbo. Kansenongelijkheid is een onderwerp dat niet alleen binnen het mbo afspeelt, maar ook binnen andere segmenten van het Nederlands onderwijs. Deze nominatie is voor mij een motivatie en een mogelijkheid om mij verder in te zetten voor kansengelijkheid binnen de verschillende segmenten van het Nederlands onderwijsstelsel. Mensen leren om vanuit de overtuiging van hoop, dromen en wilskracht in deze gefragmenteerde samenleving het beste uit zichzelf te halen, is voor mij het doel.”

Achraf el Johari: “De nominatie voor de ECHO Award zie ik als erkenning voor mijn werk. Ik heb mij jarenlang ingezet voor de belangen van jongeren en studenten, voornamelijk uit een kwetsbare of gemarginaliseerde positie. ECHO biedt handvatten voor studenten met een recente migratiegeschiedenis om te excelleren en te werken met diversiteitsvraagstukken. Dit is voor mij zeer waardevol omdat ik niet beschik over het juiste netwerk dat mij vooruit kan helpen. Vooral het netwerk van ECHO-ambassadeurs en het mentorprogramma zijn mooie manieren hoe ECHO ervoor zorgt dat ik mensen om mij heen heb om mee te sparren.”

Welk aspect van jouw achtergrond vind je waardevol of een meerwaarde voor de bedrijfswereld?

Süleyman Tosun: “Aangezien ik tricultureel (Marokkaans, Turks en Nederlands) opgroeide, heb ik nooit een eenduidig beeld gekregen van hoe de wereld er uitziet. In plaats van dicht te slaan, besloot ik de wereld te begrijpen vanuit meerdere perspectieven. Zo vind ik het leuk om mensen te prikkelen om hun perspectief te delen, deze te bevechten en op die manier meer te leren. Op deze manier ben ik mijzelf constant aan het heruitvinden. Zo wil ik mijzelf altijd nieuwe manieren van denken aanleren. Vandaar ook mijn keuzes om zowel in mijn bachelor als master interdisciplinaire studies te volgen in disciplines waar ik initieel weinig van af wist. Zo heb ik ondanks dat mijn bachelor niks te maken had met rechten, toch een manier gevonden om een master in het recht succesvol af te ronden. Het is voor mij belangrijk om constant uitgedaagd te worden, om iets wat misschien onmogelijk of ongelooflijk lastig lijkt toch, onder de knie te krijgen. Gelet op de continue veranderende wereld moeten bedrijven zich constant innoveren, veerkrachtig tonen en zichzelf regelmatig heruitvinden, en precies daar zit mijn kracht.”

Marvin Putuhena: “In de Molukse gemeenschap hebben we een gezegde: ‘Ale rasa beta rasa’. Dat betekent: ‘Als jij iets voelt, zoals verdriet of pijn, dan voel ik met jou mee’. Dit principe, van ‘samen de lasten dragen’, is als een rode draad in mijn leven. Ik probeer met mijn talenten en inzichten anderen te helpen. De oprechte interesse in een persoon en het verhaal van de mens achter de persoon is mijns inziens een meerwaarde voor de bedrijfswereld. Daarnaast ben ik politiek actief. Hierdoor heb ik geleerd om de wereld door de ogen van een ander te zien en mezelf in die persoon te kunnen verplaatsen. Voorts ben ik tussen verschillende culturen opgegroeid. Al die aspecten heb ik geprobeerd om met elkaar te verbinden en mijn eigen visie daarop te geven. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik snel kan schakelen tussen verschillende mensen met verschillende achtergronden en op basis daarvan te handelen.”

Achraf el Johari: “Het feit dat ik ben opgegroeid in verschillende werelden heeft meerdere voordelen. Zelf merk ik dat ik cultuursensitief ben en makkelijk een open houding kan aannemen doordat ik altijd meerwaarde zie in de verschillende culturen van mensen. Daarnaast ben ik opgegroeid in een collectivistische cultuur. Werken in teamverband en solidair zijn met anderen gaat mij mede daarom makkelijk af. De keerzijde is dat ik heel erg allergisch ben voor onrecht en er slapeloze nachten van kan krijgen als onrecht anderen treft.”

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst?

Süleyman Tosun: “Het is een droom om in de toekomst mij te mogen verdiepen in diplomatie, en dan voornamelijk in vredesprocessen in het Midden-Oosten en Afrika. Ik ben ervan overtuigd dat we op verschillende manieren oorlogen kunnen voorkomen of de schade op burgers kunnen minimaliseren. Mijn interesses zijn dan ook voornamelijk veiligheid, internationaal recht en economische ontwikkeling. Aangezien deze thema’s veel met elkaar in aanraking komen, hoop ik mij als diplomaat met deze thema’s bezig te mogen houden.”

Marvin Putuhena: “Deze week ben ik afgestudeerd voor mijn master Rechtsgeleerdheid en ben ik momenteel nog bezig met de afronding van mijn tweede master: International Law and Human Rights. Na de afronding van deze studie wil ik vanuit politiek- en beleidsniveau werkzaam zijn met maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier kan ik mijn interesse in het recht en de politiek mooi combineren.”

Achraf el Johari: “Momenteel ben ik docent-onderzoeker in opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. De eerste stap in mijn carriere is om ‘volwaardig’ docent-onderzoeker te worden. Na het behalen van mijn master ga ik mij oriënteren op de toekomst. Ik ambieer een politieke carrière omdat ik mijn activisme wil vertalen naar de politieke arena. Verder zie ik wel waar de wind mij brengt en wat mij gelukkig maakt.”

Welke raad zou je geven aan jouw jongere zelf?

Süleyman Tosun: “Alles waar je nu tegen aanloopt zal later je grootste kracht zijn. Het is niet erg om te falen, om iets niet te begrijpen of je niet altijd op je plek te voelen. Zolang je maar leert van je fouten, begrijpt dat niet alles is zoals het lijkt en je altijd een plek hebt bij de mensen van wie je houdt. Misschien nog wel het belangrijkste: schaam je niet voor wie je bent!”

Marvin Putuhena:
“Ik wil jongeren meegeven om te ontdekken waar hun talenten en passies liggen. Door dat te doen komt het uitblinken vanzelf. Soms kan de weg ernaar toe moeizaam verlopen, maar weet dat ‘The best view comes from the hardest climb’.”

Achraf el Johari: “Gun jezelf de tijd en ruimte om fouten te maken, van wrijving komt glans.”