You are here:
18 september 2019 / nieuws

Interview Ahmed Mahmoud

Ahmed Mahmoud is een van de drie genomineerden voor de ECHO Award in de categorie Loyens & Loeff Law & Tax.

Wat betekent deze nominatie voor jou?

Ik moet eerlijk toegeven dat ik tot deze nominatie niet bekend was met ECHO en de Loyens & Loeff Law & Tax award. Vanuit de Universiteit Maastricht werd mij gevraagd of ik mee wilde doen aan deze award, waar ik overigens nog steeds dankbaar voor ben.

Voor mij betekent deze nominatie dat er veel goodwill bestaat. Het is wetenschappelijk aangetoond dat kantoren met een grote diversiteit aan werknemers in staat zijn meer omzet te maken, en meer tevreden en loyale werknemers hebben. Het is dus niet iets wat alleen maar leuk op de website staat en een beter imago schept, maar het zorgt er ook daadwerkelijk voor dat de bedrijfsvoering van een kantoor door de verschillende gezichtspunten vernieuwender en creatiever wordt. Voor de commerciële advocatuur is het bevorderen van diversiteit derhalve een belangrijk aandachtspunt en het bestaan van dit soort awards wekt bij mij de indruk dat bedrijven dit min of meer beter zijn gaan inzien.

Welke rol speelde jouw achtergrond tot dusver in jouw (school)loopbaan?

Vooralsnog heb ik meer voordelen dan nadelen in mijn loopbaan ervaren. Het feit dat je opgroeit in twee wereld geeft je het voordeel dat je veel beter in staat bent om dingen te relativeren. Daarnaast kenmerkt de Arabische cultuur zich door haar collectivisme.

Wie was een rolmodel of een inspirerende mentor voor jou? En waarom?

Ik bewonder mensen die uitblinken in hetgeen zij beoefenen en altijd de beste willen zijn in hun werkveld. Als rechtenstudent bewonder ik bijvoorbeeld grootse juristen zoals De Pinto en Meijers. Als sportliefhebber bewonder ik sublieme en uitblinkende sporters. Wat zij allemaal gemeen hebben, is dat zij zich met hun werk vereenzelvigen. Het behoeft geen uitleg dat dit bij menig mensen respect afdwingt en een nastrevenswaardig doel is.

Mijn mentor is mijn vader. Van hem heb ik verschillende levenslessen meegekregen en sociale vaardigheden geleerd. Als kind nam hij me altijd mee en leerde hij me om verantwoordelijk te zijn. Daarnaast benadrukte hij niet zelden dat we in Nederland veel kansen hebben en dat we die ook goed moeten benutten.

Hoe kunnen ondernemingen het nog beter doen op het gebied van diversiteit?

Ik merk dat veel ondernemingen welwillend zijn om het beter te doen op het gebied van diversiteit, maar dat dit vaak toch niet uitpakt zoals gehoopt. Ik denk dat een groot probleem is dat veel multiculturele studenten de weg naar grote ondernemingen niet goed weten te vinden. Ik denk dat een onderneming hier veel verbetering in kan brengen door actief naar talent te zoeken. Bedrijven organiseren regelmatig in samenwerking met studentenverenigingen kantoorbezoeken en in-housedagen, maar werken eigenlijk nauwelijks samen met verenigingen die niet aan een universiteit zijn verbonden.

Er zijn talloze multiculturele stichtingen in Nederland waar jongeren met een multiculturele achtergrond lid van zijn. De meeste van deze jongeren zijn tevens student en vaak ook ontzettend gemotiveerd. Door ook samen te werken met verenigingen die niet verbonden zijn aan een universiteit, maar waarvan de leden wel voornamelijk studenten zijn, zou een recruiter veel meer multiculturele studenten in beeld hebben en zo de diversiteit bij bedrijven bevorderen. Ik denk dat dit outside the box zoeken naar talent al een grote stap vooruit zou zijn.

Welk aspect van jouw achtergrond vind je waardevol voor de bedrijfswereld?

Het is ondenkbaar dat een bedrijf anno 2019 alleen binnen de landsgrenzen opereert. Zeker in een handelsland als Nederland hebben bedrijven vaak een internationaal clientèle. Het is een gegeven dat onderhandelingen en cliëntcommunicatie vaak fout lopen door culturele verschillen. Een Nederlandse onderhandelaar komt graag snel ter zake, terwijl een Franse onderhandelaar veel liever eerst over achtergrondzaken wil praten en directheid juist onbeleefd vindt. Duitsers zijn, bijvoorbeeld, weer veel hiërarchischer georganiseerd dan Nederlanders.

Ik denk dat het gegeven dat je inzicht hebt in een andere cultuur, alleen al om deze reden een op zichzelf staand voordeel is.

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst?

Mijn ambities zijn om mezelf zoveel mogelijk te ontwikkelen binnen mijn vakgebied. Ik wil groeien in hetgeen ik doe en alle ruimte voor verbetering benutten. Gelukkig bieden veel kantoren werknemers de gelegenheid om zichzelf te ontplooien.

Welke raad zou je geven aan jouw jongere zelf?

Alles op zijn tijd en niet overhaast te werk gaan; don’t rush yourself.