You are here:
13 juli 2018 / nieuws

HealthBit: Strafrechtelijk onderzoek VUmc eindigt in schikking

Het OM en het VUmc hebben een schikking bereikt ter hoogte van EUR 232.434,-

European Commission scrutinises competition issues in bank loan syndication

Het OM en het VUmc hebben een schikking bereikt ter hoogte van EUR 232.434,- Naar aanleiding van aanwijzingen van de NZa dat de afdeling kindergeneeskunde van het VUmc onjuist declareerde, was het OM namelijk een strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit dit onderzoek blijkt dat het VUmc onrechtmatig zorg heeft gedeclareerd. Met de schikking is de zaak strafrechtelijk tot een einde gekomen. 

Uit het onderzoek volgt dat het VUmc onvoorzienbare verpleging op de afdeling kindergeneeskunde als normale dagverpleging heeft gedeclareerd. Onvoorzienbare dagverpleging komt niet als dagverpleging voor vergoeding in aanmerking. Het OM stelt dat het VUmc daardoor onterecht een hogere vergoeding ontving. 

De schikking bestaat uit een boetedeel (EUR 116.217) en uit een ontneming van het onrechtmatig genoten voordeel (EUR 116.217). Een voorwaarde die het OM heeft gesteld aan de schikking is dat het VUmc compliance-maatregelen neemt om recidive te voorkomen. 

Het VUmc heeft daarop een uitgebreid plan met compliance-maatregelen aan de NZa voorgelegd en een interne herstructurering doorgevoerd. De aangeboden compliance maatregelen bevatten onder meer een stappenplan om correct registreren en declareren te waarborgen. De NZa heeft de maatregelen getoetst en akkoord bevonden en zal in ieder geval de komende twee jaar bij haar toezicht aandacht besteden aan de uitvoering van het stappenplan. 

Het Healthcare Team van Loyens & Loeff heeft veel ervaring met bedrijfsonderzoeken, compliance en fraudezaken in de zorg. Meer informatie? Neem gerust (en vrijblijvend) contact op met Mark Brabers of Gina Hensen van het Healthcare Team. Zij kunnen u ook voorzien van een handige invalinstructie.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur Gina Hensen en/of Mark Brabers.