You are here:
07 september 2018 / nieuws

HealthBit: Scherpe kritiek minister van VWS op farmaceut vanwege extreme prijsverhoging

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) veroordeelt het gedrag van farmaceut Leadiant om de sterke prijsverhoging van het geneesmiddel CDCA.

walking stick

Dit schrijft hij afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

CDCA (chenodeoxycholzuur) wordt gebruikt als geneesmiddel bij de behandeling van de erfelijke stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xantomatose). De prijs van CDCA steeg door de jaren heen van € 300,- tot € 500,- per persoon per jaar naar € 40.000,- per persoon per jaar. Leadiant (de handelsvergunninghouder van CDCA) verhoogde vorig jaar opnieuw de prijs naar € 153.000,- tot € 163.000,- per persoon per jaar.

De minister van VWS kwalificeert deze ruime verviervoudiging van de prijs als “maatschappelijk onaanvaardbaar”. Volgens hem ontstaat de indruk dat Leadiant misbruik maakt van de monopoliepositie die zij heeft verkregen met dit weesgeneesmiddel en is de prijsstelling van CDCA door Leadiant kennelijk ingegeven door het streven naar winstmaximalisatie. Minister Bruins keurt het gedrag van Leadiant dan ook ten zeerste af.

De extreme prijsverhoging van CDCA was tevens voor het Amsterdamse ziekenhuis Amsterdam UMC aanleiding om het geneesmiddel magistraal te bereiden. Amsterdam UMC moest de bereiding van CDCA capsules echter noodgedwongen staken vanwege de vondst van onbekende onzuiverheden in de door haar gebruikte grondstof. De verontreiniging was hoger dan toegestaan en kwam aan het licht door onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ voert dit onderzoek uit op verzoek van Leadiant.

Magistrale bereidingen zijn bij wijze van hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden toegestaan en dienen te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De IGJ ontdekte dat de werkzame stof die Amsterdam UMC gebruikte niet aan deze eisen voldeed. De minister spreekt het vermoeden uit dat Leadiant ook de toelevering van de grondstof van CDCA beheerst, waardoor Amsterdam UMC zich tot een andere (minder betrouwbare) leverancier van de grondstof moest wenden. Amsterdam UMC stopte na de ontdekking direct de magistrale bereiding van CDCA en haalde de al verstrekte geneesmiddelen terug, maar heeft laten weten te onderzoeken of zij een geneesmiddel kan bereiden dat wel voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het onderzoek van de IGJ is nog niet afgerond. Ons Zorgteam houdt de ontwikkelingen omtrent dit onderzoek nauwlettend in de gaten.

De minister is van mening dat de magistrale bereiding van CDCA door het Amsterdam UMC doorgang moet vinden, mits het juridisch kader voor magistrale bereiding in acht wordt genomen. Het juridisch kader bepaalt, aldus Minister Bruins, in welke situatie en voor wie geneesmiddelen magistraal bereid mogen worden. Voor de volledigheid merkt hij op dat dit kader losstaat van de vraag of een geneesmiddel onderdeel uitmaakt van het basispakket en dus vergoed wordt.

 

Heeft u vragen over de wettelijke vereisten voor magistrale bereiding en/of de vergoeding daarvan? Neem gerust contact op met Dieuwertje van Dijk of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.