You are here:
10 april 2019 / nieuws

Negen van de tien ziekenhuizen voldoet niet aan voorwaarden voor toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton blijkt dat gemiddeld negen van de tien ziekenhuizen niet aan de voorwaarden voor de toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voldoen.

Data Protection & Privacy Update – January 2018

Deze ziekenhuizen zijn daarmee mogelijk onnodig vennootschapsbelastingplichtig.

Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

De zorgvrijstelling is van toepassing indien wordt voldaan aan de werkzaamhedentoets en de winstbestemmingstoets. De werkzaamhedentoets houdt in dat de activiteiten van de zorginstelling voor 90 procent of meer moeten bestaan uit zorgactiviteiten. De winstbestemmingstoets houdt in dat eventuele winst uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een andere zorginstelling of ten bate van een algemeen maatschappelijk belang. Deze vereisten zijn onlangs toegelicht door de staatssecretaris van Financiën in een besluit. In het besluit zijn eveneens extra eisen gesteld aan het gebruik van zogeheten zorg-bv’s (zie hierover onze eerdere HealthBit).

Werkzaamhedentoets

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de algemene ziekenhuizen niet voldoet aan de werkzaamhedentoets. Ziekenhuizen besteden een te groot deel van hun omzet aan andere activiteiten, zoals het exploiteren van winkeltjes en horeca, een ziekenhuisapotheek of parkeerfaciliteiten. Het ‘alles-of-niets’ karakter van deze werkzaamhedentoets brengt mee dat bij besteding van meer dan 10 procent aan niet-zorgactiviteiten, de vrijstelling vervalt. Aandachtspunt in dit verband is ook het investeren in preventie, aangezien alleen preventie-activiteiten die onderdeel uitmaken van een behandeling die in het basispakket zit onder de vrijstelling vallen.

Winstbestemmingstoets                                                       

Volgens het onderzoek voldoen gemiddeld negen van de tien algemene ziekenhuizen niet aan de winstbestemmingstoets. 94 procent van de ziekenhuizen heeft geen juiste jaarwinstbestemming opgenomen in de statuten en 77 procent van de ziekenhuizen geen juiste liquidatiewinstbestemming. Dit probleem is echter eenvoudig op te lossen door een aanpassing van de statuten.

Conclusie / actie

Wij raden algemene ziekenhuizen, waarop de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor academische ziekenhuizen niet van toepassing is, aan na te gaan of zij feitelijk dan wel statutair voldoen aan de werkzaamhedentoets en winstbestemmingseis om zodoende de toepassing van de zorgvrijstelling ook naar de toekomst toe te waarborgen.

 

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met Tim van Straaten en Tim Hendriks.EMA’s revised guidelines on first-in-human clinical trials to increase safety of trial participants

Nieuwe gedragscode voor farmaceuten gepubliceerd

De Code voor farmaceuten was een langverwacht antwoord in het maatschappelijk debat over onder andere hoge geneesmiddelenprijzen. lees meer

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

In de nacht van 13 op 14 december is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te sluiten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen. lees meer

Stimuleringsregeling E-health Thuis verandert per 1 februari 2020

De SET is een subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen. lees meer