You are here:
01 april 2019 / nieuws

Healthbit: De 8 belangrijkste wijzigingen in het tuchtrecht

Vanaf vandaag (1 april 2019) is het tuchtrecht voor zorgverleners die onder de Wet BIG vallen op een aantal punten gewijzigd.

De 8 belangrijkste wijzigingen:

  1. De reikwijdte van het tuchtrecht wordt verruimd. Hierdoor kan ook het gedrag van een hulpverlener in het privéleven of in een ander beroep onder het tuchtrecht vallen.
  2. De voorzitter van het tuchtcollege kan een uitspraak doen zonder overleg in de raadkamer of zitting.
  3. Het tuchtcollege kan bij gegrondverklaring van een klacht beslissen dat verweerder een deel van de gemaakte kosten van klager moet vergoeden.
  4. Het tuchtcollege kan een algeheel beroepsverbod opleggen, waardoor een zorgverlener niet meer werkzaam mag zijn.
  5. Opgelegde berispingen en boetes worden niet meer automatisch gepubliceerd. Het tuchtcollege weegt per zaak af of publicatie moet plaatsvinden.
  6. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opleggen, waardoor een zorgverlener direct op non-actief kan worden gesteld, in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.
  7. Klagers kunnen de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris voor het opstellen van hun klacht.
  8. Er geldt een griffierecht van EUR 50 voor klagers. Als de klacht gegrond is, krijgt de klager het geld terug.

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over het Tuchtrecht of de Wet BIG kunt u zich wenden tot uw vaste Loyens & Loeff adviseur of Aurélie Mingels.Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer