You are here:
27 juli 2018 / nieuws

HealthBit: ACM reageert positief op concurrentiespelregels LHV

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft positief gereageerd op concurrentiespelregels van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ten aanzien van gezamenlijk overleg tussen huisartsen en zorgverzekeraars.

pills

De LHV heeft namelijk afgelopen mei aan haar leden een nieuwe overlegstructuur tussen huisartsen en zorgverzekeraars voorgesteld. De ACM is met de LHV in contact getreden over deze overlegstructuur. In deze gesprekken heeft de ACM toegelicht wat mededingingsrechtelijk wel en niet is toegestaan. 

De LHV heeft vervolgens op haar website concurrentiespelregels gepubliceerd die aangeven wat huisartsen mogen doen als zij gezamenlijk overleg voeren met zorgverzekeraars. Kort en goed mag het overleg tussen huisartsen niet gericht zijn op het verkrijgen van onderhandelingsmacht jegens zorgverzekeraars door afstemming. De ACM vat deze concurrentiespelregels als volgt samen: 

  • huisartsen mogen met elkaar geen collectieve afspraken maken over concurrentiegevoelige onderwerpen, zoals tarieven, service-aspecten of aanvullend aanbod;
  • huisartsen mogen dergelijke concurrentiegevoelige informatie niet met elkaar uitwisselen; en 
  • huisartsen mogen elkaar geen advies geven over het wel of niet accepteren van een contract of contact hebben over tussentijdse onderhandelingsresultaten.

Mededingingsrechtelijk is dit niets nieuws onder de zon. De uitgebreidere spelregels op de website van de LHV geven ook aan wat huisartsen wél mogen doen. Zo zijn zuivere kwaliteitsafspraken (die niet aan concurrentieaspecten raken) bijvoorbeeld toegestaan. 

De ACM verwacht dat spelregels leiden tot betere gesprekken tussen huisartsen en zorgverzekeraars en zo een bijdrage kunnen leveren aan goede en betaalbare zorg. 

Lange tijd was er discussie over de vraag of het kartelverbod wel van toepassing zou moeten zijn op de eerste lijn. Inmiddels is duidelijk dat het kartelverbod onverkort van toepassing is maar dat de ACM een terughoudende toezichtstijl hanteert (link). Vandaar dat de concurrentiespelregels nodig blijven. 

In de farmacie onderhandelen zelfstandige apotheken die niet met elkaar concurreren overigens al langere tijd gezamenlijk met zorgverzekeraars via PACT. De ACM heeft dit samenwerkingsmodel destijds getoetst en toegestaan (link). 

 

Het Healthcare Team van Loyens & Loeff heeft veel ervaring met samenwerking in de zorg en adviseert veelvuldig zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Heeft u vragen? Neem gerust (en vrijblijvend) contact op met Mark Brabers van het Healthcare Team.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.