You are here:
06 juni 2018 / nieuws

HealthBit: ACM publiceert Zorgmonitor 2018 (Bit)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ook dit jaar het consumentenonderzoek de Zorgmonitor gepubliceerd.

reading document

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat consumenten denken dat - ten opzichte van 2017 - basisverzekeringen onderling minder verschillen in prijs, vrijheid van zorgkeuze en dekking.

Uit de Zorgmonitor 2018 volgt ook dat 54% van de consumenten zich niet oriënteerde op een andere zorgverzekering. Van de 46% die wel een andere zorgverzekering overwoog, (i) stapte 24% niet over, (ii) stapte 11% over naar een andere zorgverzekeraar en (iii) paste 11% de polis aan bij de eigen zorgverzekeraar.

De belangrijkste redenen voor een consument om van zorgverzekeraar of zorgverzekering te veranderen zijn verschillen in prijs, dekking en vrije zorgkeuze. Aspecten waar consumenten, in vergelijking met 2017, dus minder variatie op waarnemen, aldus de ACM. Consumenten blijven bij de huidige zorgverzekeraar als zij tevreden zijn over de zorgverzekeraar, de service en de premie.

De ACM onderzoekt momenteel (samen met de NZa) of er in 2017 en 2018 daadwerkelijk minder verschillen bestonden tussen polissen dan in 2016. In ieder geval is de ACM, mede gelet op het voorgaande, voornemens de vergelijkbaarheid van polissen te verbeteren door consumenten (bijvoorbeeld) op de Zorgverzekeringskaart te wijzen. De Zorgverzekeringskaart biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van een polis.

De Zorgmonitor 2018 bevat verder nog vele andere interessante statistieken over ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met Mark Brabers.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.


Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Loyens & Loeff weer populairste advocatenkantoor

Amsterdam, 4 juli 2019 – Loyens & Loeff is opnieuw het meest aantrekkelijke advocatenkantoor om bij afstuderen voor te gaan werken. Dit blijkt uit de jaarlijkse... lees meer

Reusachtige foto van toproeisters op de Blaak

3 juli 2019, Rotterdam – Juridisch en fiscaal advieskantoor Loyens & Loeff is dit jaar de trotse sponsor van de World Rowing Cup. Dit internationale sportevenement... lees meer
EU General Court annuls State aid decision on Belgian excess profit rulings

Wet- en regelgeving energie in Nederland en België

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante wet- en regelgeving opgenomen. U kunt steeds door op... lees meer