You are here:
06 juni 2018 / nieuws

ACM publiceert Zorgmonitor 2018

reading document

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ook dit jaar het consumentenonderzoek de Zorgmonitor gepubliceerd. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat consumenten denken dat - ten opzichte van 2017 - basisverzekeringen onderling minder verschillen in prijs, vrijheid van zorgkeuze en dekking.

Uit de Zorgmonitor 2018 volgt ook dat 54% van de consumenten zich niet oriënteerde op een andere zorgverzekering. Van de 46% die wel een andere zorgverzekering overwoog, (i) stapte 24% niet over, (ii) stapte 11% over naar een andere zorgverzekeraar en (iii) paste 11% de polis aan bij de eigen zorgverzekeraar.

De belangrijkste redenen voor een consument om van zorgverzekeraar of zorgverzekering te veranderen zijn verschillen in prijs, dekking en vrije zorgkeuze. Aspecten waar consumenten, in vergelijking met 2017, dus minder variatie op waarnemen, aldus de ACM. Consumenten blijven bij de huidige zorgverzekeraar als zij tevreden zijn over de zorgverzekeraar, de service en de premie.

De ACM onderzoekt momenteel (samen met de NZa) of er in 2017 en 2018 daadwerkelijk minder verschillen bestonden tussen polissen dan in 2016. In ieder geval is de ACM, mede gelet op het voorgaande, voornemens de vergelijkbaarheid van polissen te verbeteren door consumenten (bijvoorbeeld) op de Zorgverzekeringskaart te wijzen. De Zorgverzekeringskaart biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van een polis.

De Zorgmonitor 2018 bevat verder nog vele andere interessante statistieken over ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.


State of the Union: meer zorgbevoegdheden voor Brussel

Afgelopen woensdag hield voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie haar eerste ‘State of the Union’-toespraak in het Europees Parlement. Von... lees meer

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd

Op 17 september 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd. lees meer

Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer