You are here:
26 oktober 2018 / nieuws

HealthBit: Aanmelding Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg 2019 geopend!

Na een succesvolle tweede editie zal in het voorjaar van 2019 de derde editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg van start gaan.

Widening the scope of the Cayman Tax

Het programma is inmiddels bekend en de inschrijving is geopend! Tijdens deze editie wordt er weer samengewerkt met Boerhaave Nascholing, het postacademisch onderwijscentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden bij misstanden in de zorg. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstellingen ervoor zorgdragen dat relevante wetgeving wordt vertaald in praktische en heldere interne regels, en dat er wordt gestuurd op een open compliance cultuur.

Een vakbekwame compliance officer maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Vanuit dit oogpunt zijn zorgexperts een opleiding voor compliance officers in de zorg gestart.

Rol compliance officer

De compliance officer dient bij te dragen aan het up to date houden van het compliance programma van de zorginstelling, en zodoende risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook in aanverwante rechtsgebieden.

Doelgroep

De Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg is gericht op personen bij wiens functie compliance in de zorg een belangrijke rol vervult. Hierbij kan zowel gedacht worden aan compliance officers, als aan bestuurssecretarissen en concerncontrollers, bestuurders, managers, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en/of compliance officer in de zorg willen worden. Het betreft een brede praktisch opgezette opleiding die ook zonder juridische voorkennis kan worden gevolgd. Het benodigde opleidingsniveau is hbo/wo.

Inhoud

Gedurende de opleiding zal iedere deelnemer werken aan een op de eigen organisatie toegespitst compliance programma. Hierbij kan een geheel nieuw compliance programma worden opgezet of een bestaand programma worden geactualiseerd. Bij een succesvolle afronding van de opleiding heeft iedere deelnemer de nodige vakbekwaamheid opgedaan, ontvangt de deelnemer een certificaat en beschikt de deelnemer (en diens zorginstelling) over een aanzet voor een compliance programma. De vereisten voor het behalen van het certificaat zijn een voldoende beoordeling van de commissie van docenten van het compliance programma en een aanwezigheid van ten minste 70 procent. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding belangrijke onderdelen (wat o.a. wordt gefaciliteerd met een digitale leeromgeving). Deelnemers met een certificaat komen na ontvangst van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door de Stichting Compliance in de Zorg in aanmerking voor registratie in het officiële Register voor Compliance Officer in de Zorg (RCOZ).

Door wie?

De Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg is opgezet door prof. dr. Wilco Oostwouder en mr. dr. Marc Wiggers (redacteuren van het Handboek Compliance in de Zorg - tweede druk wordt begin 2019 verwacht) en lid van het Zorgteam van Loyens & Loeff. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de CRKBO-onderwijsinstelling ‘Meer Kennis’ en Boerhaave Nascholing.

Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten waaronder de Universiteit Leiden) zullen hun opwachting maken.

Wanneer?

De opleiding gaat op 22 februari 2019 in Amsterdam van start. De overige dagen waarop onderwijs wordt gegeven zijn 8 maart, 29 maart, 26 april en 10 mei 2019.

U kunt per cursus (dag) deelnemen of u voor alle vijf de cursusdagen aanmelden.

Aanmelden en programma

Aanmelden voor de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg kan via de volgende link. Hier treft u tevens meer informatie aan over het programma. Indien u zich voor 1 januari 2019 inschrijft, geldt een gereduceerd tarief. Heeft u nog andere vragen over de Registeropleiding, schroom dan niet contact op te nemen met Eelke van der Ree.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.