You are here:
09 oktober 2018 / nieuws

Goedkeuring besluit fiscale eenheid

Geen voortijdige ontvoeging uit fiscale eenheid bij een aandelenverkoopovereenkomst met pre-completion undertakingsbepalingen.

can we do this calculation

In de Genoteerd met nummer 119 van juli 2018 hebben wij aandacht besteed aan de fiscale aandachtspunten in de aandelenverkoopovereenkomst bij de overname van een targetvennootschap uit een fiscale eenheid voor Nederlandse vennootschapsbelastingdoeleinden.

Een van de aandachtspunten was de mogelijke impact van de zogenoemde ‘pre-completion undertakingsbepalingen’ in de aandelenverkoopovereenkomst op de fiscale-eenheidsvoorwaarde dat de verkoper de gehele juridische eigendom dient te bezitten van ten minste 95% van de aandelen. Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën in het beleidsbesluit van 20 augustus 2018 onder voorwaarden goedgekeurd dat het opnemen van dergelijke pre-completion undertakingsbepalingen niet leidt tot ontvoeging uit de fiscale eenheid met de verkoper op het moment van ondertekening van de aandelenverkoopovereenkomst.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.Genoteerd - Pensioen bij overgang van onderneming

De laatste jaren worden de pensioenaanspraken van werknemers gezien als één van de belangrijkste (secundaire) arbeidsvoorwaarden. lees meer
calendar

Ontwikkelingen ten aanzien van EMIR en Brexit

Deze Genoteerd behandelt het voorstel en de consequenties van een potentiële harde Brexit met betrekking tot: lees meer

Arbeidsrechtelijk ontslag statutair bestuurders

Het ontslag van statutair bestuurders blijft een actueel onderwerp. lees meer