You are here:
13 december 2019 / artikel

Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie, als onderdeel van een meeromvattend pakket maatregelen ter verdieping van de kapitaalmarktunie, voorstellen voor een richtlijn en verordening die beogen de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen te faciliteren. Voornoemde Richtlijn en Verordening zijn inmiddels, per 1 augustus 2019, in werking getreden en zullen (grotendeels) per 2 augustus 2021 van kracht worden.

In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond van de Richtlijn en Verordening en de belangrijkste wijzigingen die deze introduceren ten opzichte van het huidige regime. Er wordt daarbij uitsluitend gericht op de impact die de Richtlijn en Verordening zal hebben op het huidige AIFMD-regime, het icbe-regime wordt buiten beschouwing gelaten.

Lees de bijdrage in het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Eva Kempenaar en Leon Engelen.

 


Kempenaar, E. & Engelen, L.S. (2019 nr. 12/12 december 2019). Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen. 
Tijdschrift voor Financieel Recht,  615-622.Enovation B.V. neemt Centrum voor Publieke Innovatie B.V. over

Loyens & Loeff adviseert Enovation Group Holding B.V. koopt CPI and MULTISignaal van Public Interest B.V. lees meer

Belangrijkste elementen van het Nederlandse UBO-register

Vanaf 27 september 2020 moeten vennootschappen informatie over hun UBO's inwinnen, bijhouden en registreren in het Nederlandse UBO register. lees meer
Excellent results Loyens & Loeff in Chambers Global 2019 rankings

Loyens & Loeff adviseerde Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Loyens & Loeff adviseerde Hof Hoorneman Bankiers N.V. bij de overname door Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. lees meer