You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Gerenoveerde monumentale fabriek kwalificeert als nieuw vervaardigd vastgoed

Belanghebbende verkrijgt een ‘retailpark’.

The rise of the Code of Companies & Associations

Dit retailpark betreft een monumentale voormalige wollenstoffenfabriek die ernstig in verval was geraakt. Verkoper heeft reparatie- en renovatiewerkzaamheden verricht ten aanzien van zowel de monumentale elementen als de integrale bouwkundige elementen van het vastgoed, zoals de vloeren en draagconstructies voor muren en daken.

Rechtsvraag en belang

Het geschil in deze zaak ziet op een deel van de onroerende zaak met monumentale elementen die (verplicht) zijn behouden. De vraag is of sprake is van de verkrijging van een nieuw vervaardigd goed voor de omzetbelasting waardoor voor de overdrachtsbelasting de zogenoemde samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing is.

Beoordeling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant herinnert eraan dat met betrekking tot onroerende zaken sprake is van vervaardiging indien als gevolg van de werkzaamheden in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Het is in dit kader niet relevant of het ‘nieuwe’ pand te vereenzelvigen is met het ‘oude’ pand. Gezien de aard en de omvang van de verrichte werkzaamheden is het volgens de rechtbank aannemelijk dat de constructie zodanig is aangepast dat er bouwkundig sprake is van ‘vervanging door nieuwbouw’. Aan deze conclusie doet niet af dat monumentale aspecten van het vastgoed zijn bewaard gebleven. Aldus is de levering van rechtswege belast met btw en heeft belanghebbende recht op de samenloopvrijstelling.

Praktijkbelang

De vraag of een onroerende zaak kwalificeert als een nieuw voor de heffing van btw is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Het oordeel van de rechtbank toont aan dat ook bij verbouwing van onroerende zaken met een monumenten status sprake kan zijn van vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.real-estate-2020-newsletter.jpg

Nieuw wetsvoorstel “WHOA”: huurder in nood

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer

Differentiatie overdrachtsbelasting

De wetsvoorstellen voor wijzigingen in overdrachtsbelastingen hebben grote gevolgen voor de woningmarkt. lees meer