You are here:
04 juni 2021 / artikel

Genoteerd - Spoedprocedures in overnameprocessen

In deze editie van Genoteerd wordt ingegaan op de relevante verschillen tussen de enquêteprocedure en het kort geding als spoedprocedure in een overnameproces. Via dergelijke spoedprocedures kan worden ingegrepen in de verplichtingen van partijen of de governance van de onderneming. Op die manier kan onnodige waardevernietiging worden voorkomen.

Genoteerd - Spoedprocedures in overnameprocessen

Complexe overnames kunnen leiden tot complexe geschillen. Veelal ontstaan deze geschillen nadat het overnameproces is voltooid, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat bepaalde garanties zijn geschonden, een beroep op een vrijwaring niet wordt gehonoreerd of onenigheid ontstaat over (de hoogte van) leakage of een earn-out. Partijen kunnen in dergelijke gevallen meestal terugvallen op contractuele afspraken waarin de wijze van geschilbeslechting is neergelegd.

Geschillen kunnen echter ook ontstaan voordat het overnameproces is afgerond. Juist in die gevallen is snel handelen vaak geboden om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Partijen kunnen in voorkomende gevallen in een (spoed)enquêteprocedure of in kort geding ordemaatregelen verkrijgen, waarmee kan worden ingegrepen in de verplichtingen van partijen of de governance van de onderneming.

In deze editie van Genoteerd wordt, mede aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk, ingegaan op de relevante verschillen tussen de enquêteprocedure en het kort geding als spoedprocedure in een overnameproces.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over 'Spoedprocedures in overnameprocessen' of lees het hieronder.Herstructurering via uitwinning van een pandrecht op aandelen

Herstructurering via uitwinning van een pandrecht op aandelen

Loyens & Loeff adviseerde bij herstructureringen van HEMA en IHC. Onderdeel hiervan was een uitwinning van pandrechten op aandelen ex art. 3:251 BW. lees meer
How to manage legal risks in a time of crisis?

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben... lees meer

Het Internationale Arbitrageteam van Loyens & Loeff behoudt haar positie in de GAR100 ranking

Het Global Arbitration Review (GAR) heeft haar GAR100 ranking voor 2021 bekendgemaakt. Ons International Arbitration team is er zeer trots op dat het erin geslaagd... lees meer