You are here:
04 juni 2021 / artikel

Genoteerd - Spoedprocedures in overnameprocessen

In deze editie van Genoteerd wordt ingegaan op de relevante verschillen tussen de enquêteprocedure en het kort geding als spoedprocedure in een overnameproces. Via dergelijke spoedprocedures kan worden ingegrepen in de verplichtingen van partijen of de governance van de onderneming. Op die manier kan onnodige waardevernietiging worden voorkomen.

Genoteerd - Spoedprocedures in overnameprocessen

Complexe overnames kunnen leiden tot complexe geschillen. Veelal ontstaan deze geschillen nadat het overnameproces is voltooid, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat bepaalde garanties zijn geschonden, een beroep op een vrijwaring niet wordt gehonoreerd of onenigheid ontstaat over (de hoogte van) leakage of een earn-out. Partijen kunnen in dergelijke gevallen meestal terugvallen op contractuele afspraken waarin de wijze van geschilbeslechting is neergelegd.

Geschillen kunnen echter ook ontstaan voordat het overnameproces is afgerond. Juist in die gevallen is snel handelen vaak geboden om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Partijen kunnen in voorkomende gevallen in een (spoed)enquêteprocedure of in kort geding ordemaatregelen verkrijgen, waarmee kan worden ingegrepen in de verplichtingen van partijen of de governance van de onderneming.

In deze editie van Genoteerd wordt, mede aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk, ingegaan op de relevante verschillen tussen de enquêteprocedure en het kort geding als spoedprocedure in een overnameproces.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over 'Spoedprocedures in overnameprocessen' of lees het hieronder.HvJEU: Nederlandse rechter onbevoegd in massaschadezaak VEB - BP

HvJEU: Nederlandse rechter onbevoegd in massaschadezaak VEB - BP

Wat betekent de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 12 mei 2021? lees meer
How should you change your pension scheme with effect from 1 January 2022?

Hoe wijzigt u uw pensioenregeling per 1 januari 2022?

Eind vorig jaar is het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. lees meer
Altor Equity Partners sells Centralpoint group to Dustin Group

Altor Equity Partners verkoopt Centralpoint groep aan Dustin

Loyens & Loeff adviseerde Rotla bij de verkoop van de Centralpoint groep aan Dustin Group. lees meer