You are here:
25 juli 2019 / nieuws

Genoteerd - PSD II: nieuwe regels voor het verlenen van betaaldiensten

Op 19 februari 2019 is PSD II geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Deze Genoteerd gaat in op een aantal belangrijke wijzigingen die PSD II met zich heeft gebracht, en de daarmee inmiddels opgedane ervaringen. Deze Genoteerd sluit af met een aantal aandachtspunten voor de praktijk.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 29 juli 2019. Abonneer hier op onze nieuws updates.Checklist Wet Arbeidsmarkt in Balans voor werkgevers

Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt met eventuele acties die u naar aanleiding van de invoering van de WAB nog dient te nemen voor of na 1 januari 2020.... lees meer

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist... lees meer

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders. lees meer