You are here:
28 februari 2019 / nieuws

Het vennootschaps- en arbeidsrechtelijk ontslag van statutair bestuurders

Het ontslag van statutair bestuurders blijft een actueel onderwerp.

Sinds de invoering van een nieuw ontslagvergoedingenstelsel in juli 2015, heeft de rechtspraak op het gebied van ontslagvergoedingen aan bestuurders zich verder uitgekristalliseerd. Ook is inmiddels een wetsvoorstel aanhangig dat beoogt om per 1 januari 2020 het ontslagvergoedingenstelsel verder te wijzigen. Reden genoeg voor een Genoteerd waarin deze en andere actualiteiten worden besproken.

In deze Genoteerd wordt een overzicht gegeven van het vennootschapsrechtelijk en arbeidsrechtelijk ontslagrecht voor statutair bestuurders, waarbij diverse vragen en actualiteiten de revue zullen passeren.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 28 februari 2019. Abonneer hier op onze nieuws updates.


Checklist Wet Arbeidsmarkt in Balans voor werkgevers

Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt met eventuele acties die u naar aanleiding van de invoering van de WAB nog dient te nemen voor of na 1 januari 2020.... lees meer

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist... lees meer

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders. lees meer