You are here:
28 februari 2019 / nieuws

Het vennootschaps- en arbeidsrechtelijk ontslag van statutair bestuurders

Het ontslag van statutair bestuurders blijft een actueel onderwerp.

Sinds de invoering van een nieuw ontslagvergoedingenstelsel in juli 2015, heeft de rechtspraak op het gebied van ontslagvergoedingen aan bestuurders zich verder uitgekristalliseerd. Ook is inmiddels een wetsvoorstel aanhangig dat beoogt om per 1 januari 2020 het ontslagvergoedingenstelsel verder te wijzigen. Reden genoeg voor een Genoteerd waarin deze en andere actualiteiten worden besproken.

In deze Genoteerd wordt een overzicht gegeven van het vennootschapsrechtelijk en arbeidsrechtelijk ontslagrecht voor statutair bestuurders, waarbij diverse vragen en actualiteiten de revue zullen passeren.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 28 februari 2019. Abonneer hier op onze nieuws updates.


Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals

Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals lees meer

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

De Europese Richtlijn inzake grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen door het Europees Parlement en de Raad aangenomen. lees meer

De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de belangenafweging die moet worden gemaakt bij de eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde door... lees meer