You are here:
28 februari 2019 / nieuws

Het vennootschaps- en arbeidsrechtelijk ontslag van statutair bestuurders

Het ontslag van statutair bestuurders blijft een actueel onderwerp.

Sinds de invoering van een nieuw ontslagvergoedingenstelsel in juli 2015, heeft de rechtspraak op het gebied van ontslagvergoedingen aan bestuurders zich verder uitgekristalliseerd. Ook is inmiddels een wetsvoorstel aanhangig dat beoogt om per 1 januari 2020 het ontslagvergoedingenstelsel verder te wijzigen. Reden genoeg voor een Genoteerd waarin deze en andere actualiteiten worden besproken.

In deze Genoteerd wordt een overzicht gegeven van het vennootschapsrechtelijk en arbeidsrechtelijk ontslagrecht voor statutair bestuurders, waarbij diverse vragen en actualiteiten de revue zullen passeren.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 28 februari 2019. Abonneer hier op onze nieuws updates.Algemene handreiking COVID-19

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben in juni 2020 samen een handreiking opgesteld. lees meer

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer