You are here:
01 februari 2021 / artikel

Genoteerd - De IFR en IFD: het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen

Per 26 juni 2021 zal een nieuw prudentieel regime van toepassing zijn op beleggingsondernemingen. Het nieuwe regime zal eveneens gevolgen hebben voor beheerders van beleggingsinstellingen met een MiFID top-up, die tevens beleggingsdiensten verlenen.

Het nieuwe regime bestaat uit een verordening (Investment Firm Regulation) en een richtlijn (Investment Firm Directive). In deze Genoteerd bespreken we de wijzigingen die het nieuwe regime met zich brengt voor beleggingsondernemingen, onder meer op het gebied van kapitaalseisen, beperking van concentratierisico’s, liquiditeitsvereisten, rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen en het beloningsbeleid. Daarnaast bespreken we in deze Genoteerd de ESG-rapportage, die per 26 December 2022 verplicht is voor categorie 2 beleggingsondernemingen.

Deze Genoteerd bespreekt een aantal praktische aanbevelingen voor beleggingsondernemingen (en beheerders met een MiFID top-up):

  1. Stel vast of uw organisatie binnen de reikwijdte van het nieuwe regime valt, namelijk door kwalificatie 2 of 3 beleggingsonderneming of als beheerder met een MiFID top-up.
  2. Breng in kaart welke verplichtingen op u van toepassing zijn en wat u moet aanpassen in uw procedures ten opzichte van het huidige CRR/CRD IV regime.
  3. Richt een procedure in om doorlopend te kunnen blijven vaststellen of uw ondernemingen als een categorie 2 of 3 beleggingsonderneming kwalificeert gelet op de van toepassing zijnde drempelwaarden.
  4. Richt een procedure in of pas de bestaande procedure aan om te voldoen aan de vereisten onder het nieuwe prudentiële regime, waaronder de minimumkapitaaleis (met inbegrip van het K-factorvereiste), het concentratierisico, en de rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over 'De IFR en IFD: het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen' of lees het hieronder.


Weg met zwerfafval: statiegeld op blikjes

Weg met zwerfafval: statiegeld op blikjes

Het is al bekend dat in de strijd tegen zwerfafval per 1 juli 2021 op alle plastic flesjes onder de 1 liter 15 cent statiegeld wordt ingevoerd. lees meer
Varkens-in-nood (II)

Bestuursrechter verruimt toegang in procedures

Varkens-in-nood (II): Nederlandse bestuursrechter verruimt toegang in omgevingsrechtelijk procedures. lees meer
Van Klimaatwet naar Klimaatwet 1.5

Van Klimaatwet naar Klimaatwet 1.5

Een van de kritieken op de huidige Klimaatwet is het ontbreken van de mogelijkheden om tussentijds en flexibel bij te sturen. lees meer