You are here:
31 januari 2019 / nieuws

Bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Modernisering van de corporate governance van beursvennootschappen, en in het bijzonder de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders, staat al geruime tijd op de Europese agenda.

loyens & loeff employees in amsterdam

Volgens de Europese Commissie heeft de financiële crisis laten zien dat aandeelhouders veelal onvoldoende toezicht houden op beursvennootschappen en te sterk gericht zijn op korte termijn rendementen. Dit kan leiden tot minder optimale corporate governance en lagere financiële prestaties op de lange termijn. Om die reden heeft de Commissie in 2012 een actieplan aangekondigd dat als doel heeft de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de transparantie tussen beursvennootschappen en beleggers te bevorderen. Dit actieplan heeft geresulteerd in een herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn. De aandeelhoudersrechtenrichtlijn moet uiterlijk op 10 juni 2019 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten. Daartoe is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

De Commissie heeft vijf kernproblemen geconstateerd die moeten worden ondervangen om tot een betere corporate governance te komen, namelijk:

  • Bezoldiging bestuurders beursvennootschappen
  • Toezicht aandeelhouders op transacties met verbonden partijen
  • Identificatie aandeelhouders
  • Uitoefening van aandeelhoudersrechten
  • Transparantie voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs.

In deze bijdrage van de Genoteerd worden de belangrijkste implicaties van de aandeelhoudersrechtenrichtlijn en het wetsvoorstel ter implementatie daarvan voor beursvennootschappen besproken, waarbij met name in wordt gegaan op het bezoldigingsbeleid en transacties met verbonden partijen. De andere onderwerpen komen kort aan bod.

 

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 31 januari 2019. Abonneer hier op onze nieuws updates.


Easy reference overview WBTR

Een overzicht van de wijzigingen in Boek 2 BW in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. lees meer

Coronavirus – Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. lees meer
Excellent results Loyens & Loeff in Chambers Global 2019 rankings

Loyens & Loeff adviseerde Nordian Capital Partners

Loyens & Loeff advisdeerde Nordian Capital Partners bij de verkoop een meerderheidsbelang in Open Line. lees meer