You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Geen netwerkvrijstelling bij verkrijging zendmasten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de netwerkvrijstelling overdrachtsbelasting niet van toepassing is op de verkrijging van de zendmasten. De verkrijging is namelijk niet aan te merken als een netwerk.

Company car and free housing and their taxable benefit in 2019

Rechtsvraag en belang

Belanghebbende verkrijgt de eigendom van 170 zendmasten. Belanghebbende heeft ter zake deze verkrijging geen overdrachtsbelasting voldaan, omdat in zijn optiek de zogenoemde netwerkvrijstelling van toepassing is. De inspecteur is het daarmee oneens en heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

Beoordeling

Tussen partijen is niet in geschil dat de zendmasten niet kwalificeren als een net, maar volgens belanghebbende gold desalniettemin de vrijstelling omdat de zendmasten kwalificeren als bijbehorende faciliteiten behorende tot het elektronisch communicatienetwerk. In navolging van de rechtbank komt ook het hof tot het oordeel dat de netwerkvrijstelling niet van toepassing is op de verkrijging van de zendmasten. Volgens het hof is voor de vrijstelling vereist dat sprake is van een net. Aan dit vereiste is niet voldaan. Het hof merkt daarbij op dat de netwerkvrijstelling niet van toepassing is bij de verkrijging van een onderdeel van een netwerk dat op zichzelf bezien geen net is.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.Webinar: Het gebruik van voorwaarden in commerciële contracten

Op 6 november 2020 verzorgen Barbara Elion en Rob Schrooten een webinar over het gebruik van opschortende voorwaarden lees meer
real-estate-2020-newsletter.jpg

Nieuw wetsvoorstel “WHOA”: huurder in nood

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer