You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Geen netwerkvrijstelling bij verkrijging zendmasten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de netwerkvrijstelling overdrachtsbelasting niet van toepassing is op de verkrijging van de zendmasten. De verkrijging is namelijk niet aan te merken als een netwerk.

Company car and free housing and their taxable benefit in 2019

Rechtsvraag en belang

Belanghebbende verkrijgt de eigendom van 170 zendmasten. Belanghebbende heeft ter zake deze verkrijging geen overdrachtsbelasting voldaan, omdat in zijn optiek de zogenoemde netwerkvrijstelling van toepassing is. De inspecteur is het daarmee oneens en heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

Beoordeling

Tussen partijen is niet in geschil dat de zendmasten niet kwalificeren als een net, maar volgens belanghebbende gold desalniettemin de vrijstelling omdat de zendmasten kwalificeren als bijbehorende faciliteiten behorende tot het elektronisch communicatienetwerk. In navolging van de rechtbank komt ook het hof tot het oordeel dat de netwerkvrijstelling niet van toepassing is op de verkrijging van de zendmasten. Volgens het hof is voor de vrijstelling vereist dat sprake is van een net. Aan dit vereiste is niet voldaan. Het hof merkt daarbij op dat de netwerkvrijstelling niet van toepassing is bij de verkrijging van een onderdeel van een netwerk dat op zichzelf bezien geen net is.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.Verkrijging van vastgoed BV’s door vastgoedfonds niet belast met overdrachtsbelasting

Verkrijging van vastgoed BV’s door vastgoedfonds niet belast met overdrachtsbelasting lees meer

Wijziging btw-behandeling Garanties van Oorsprong

Vanaf 1 januari 2020 mag er over de levering van Garanties van Oorsprong aan ondernemers géén btw meer worden berekend. lees meer
Optional VAT system for immovable letting

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital bij de acquisitie van kantoorgebouw Eurotoren in Almere bestaande uit 12.225 m². lees meer