You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Geen netwerkvrijstelling bij verkrijging zendmasten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de netwerkvrijstelling overdrachtsbelasting niet van toepassing is op de verkrijging van de zendmasten. De verkrijging is namelijk niet aan te merken als een netwerk.

Company car and free housing and their taxable benefit in 2019

Rechtsvraag en belang

Belanghebbende verkrijgt de eigendom van 170 zendmasten. Belanghebbende heeft ter zake deze verkrijging geen overdrachtsbelasting voldaan, omdat in zijn optiek de zogenoemde netwerkvrijstelling van toepassing is. De inspecteur is het daarmee oneens en heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

Beoordeling

Tussen partijen is niet in geschil dat de zendmasten niet kwalificeren als een net, maar volgens belanghebbende gold desalniettemin de vrijstelling omdat de zendmasten kwalificeren als bijbehorende faciliteiten behorende tot het elektronisch communicatienetwerk. In navolging van de rechtbank komt ook het hof tot het oordeel dat de netwerkvrijstelling niet van toepassing is op de verkrijging van de zendmasten. Volgens het hof is voor de vrijstelling vereist dat sprake is van een net. Aan dit vereiste is niet voldaan. Het hof merkt daarbij op dat de netwerkvrijstelling niet van toepassing is bij de verkrijging van een onderdeel van een netwerk dat op zichzelf bezien geen net is.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.Invoering webmodule beoordeling ZZP-ers

Vanaf januari 2021 komt een webmodule als pilot beschikbaar, waarmee de arbeidsrelatie met zelfstandigen voor de loonheffingen kan worden getoetst. lees meer
Corona infrastructuur XL-testlocaties

Snel schakelen, snel testen

Het was half oktober toen het verzoek binnen kwam: kon Loyens & Loeff wellicht pro bono adviseren in een unieke samenwerking? lees meer

Profiteren van het lagere overdrachtsbelastingtarief

Met een Groninger akte kan het vastgoed veilig worden overgedragen onder de ontbindende voorwaarde van niet tijdige betaling van de koopsom. lees meer