You are here:
12 december 2017 / nieuws

Geen energielabel bij verkoop vastgoed? ILT deelt boetes uit

De eerste boetes wegens verkoop van een utiliteitsgebouw zonder het verplichte energielabel zijn een feit, zo liet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) recent weten op haar website.

NTB Energy article 5

In het voorjaar van 2016 had de ILT al inspecties aangekondigd binnen deze sector en in juli en augustus 2016 zijn transacties tegen het licht gehouden. Het gaat vooralsnog om 23 verkopers die minimaal vijf gebouwen met gebruiksfuncties horeca, kantoorgebouwen, gezondheidszorg en winkels – dus hoog in energiegebruik – hebben verkocht zonder label. De boetes zijn gegeven voor de grootste gebouwen, waarbij de hoogste boete ruim 10.000 euro bedraagt.

Particuliere verkopers gebouwen aangemaand

Er zijn voor zover bekend nog geen boetes aan particulieren uitgedeeld. De ILT berichtte eerder op haar website wel dat zij eigenaren die een huis verkopen zonder energielabel een brief stuurt waarin zij wijst op het verplichte energielabel; daarbij worden de verkopers gewezen op de mogelijkheid om dit binnen zes weken alsnog in orde te maken via de website www.energielabelvoorwoningen.nl en op de mogelijke sanctie van een dwangsom. Over het eerste kwartaal 2016 ontvingen vijfduizend huizenverkopers een dergelijke brief.

Check aanwezigheid energielabels bij RVO

De ILT baseert zich bij haar onderzoek of er een definitief energielabel aanwezig is voor het gebouw, op de gegevens van het Kadaster en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO legt zijn registratie van de energielabels naast de gegevens van het Kadaster. Dat levert een lijst op met verkochte gebouwen waarbij geen definitief label zit. Vervolgens gaat die lijst naar de ILT. Op de site www.ep-online.nl/ep-online kan worden bekeken of uw gebouw reeds een energielabel heft.

Ons is niet bekend of en op welke wijze de ILT controleert of de andere verplichtingen uit het Besluit Energieprestatie Gebouwen – waarover meer in onze nieuwsbrief 29 van 22 februari 2016 en nieuwsbrief 27 van 10 juli 2015 – worden nageleefd. Sinds de inwerkingtreding van artikel 120b Woningwet op 1 juli 2015, kan het niet voldoen aan verplichtingen uit dat besluit worden gesanctioneerd door de ILT met een bestuurlijke boete ter hoogte van maximaal EUR 405 voor natuurlijke personen en EUR 20.250 voor rechtspersonen per verkocht object.