You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Geen 2% overdrachtsbelasting bij transformatie als leidingen nog ontbreken

Hof ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief niet van toepassing is bij de verkrijging van een balletzaal ‘in transformatie’.

Nationwide Strike : How to ensure your business can continue to run?

Rechtsvraag en belang

Het verlaagde overdrachtsbelastingtarief voor woningen is van toepassing wanneer sprake is van een onroerende zaak die op het verkrijgingsmoment naar zijn bouwkundige aard (ontwerp en kenmerken) is bestemd voor bewoning. Deze zaak heeft betrekking op de vraag of het verlaagde tarief ook van toepassing is op de verkrijging van een voormalige balletzaal die tot woning wordt getransformeerd.

Beoordeling

Het hof oordeelt dat het algemene overdrachtsbelastingtarief (6%) van toepassing is omdat de onroerende zaak ten tijde van de verkrijging niet naar zijn aard tot woning is bestemd. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat het verkregen object door het ontbreken van de leidingen voor keuken en sanitaire voorzieningen, ten tijde van de verkrijging nog niet alle bouwkundige kenmerken van een woning heeft.

Praktijkbelang

Doordat de exacte feiten en omstandigheden ten tijde van de aankoop maatgevend zijn voor de vraag of het 2%-tarief van toepassing is, kan het lonen om de eigendomsoverdracht uit te stellen totdat de transformatiewerkzaamheden dusdanig vergevorderd zijn dat wel sprake is van een woning. Een aanwijzing kan zijn of de leidingen voor de keuken en sanitaire voorzieningen al aanwezig zijn. Met betrekking tot de transformatie van kantoren naar woningen heeft hof Den Haag eerder geoordeeld dat het verlaagde tarief van toepassing wordt wanneer het kantoorpand intern volledig is gestript, splitsing in appartementsrechten heeft plaatsgevonden en de opbouwwerkzaamheden zijn aangevangen.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.real-estate-2020-newsletter.jpg

Nieuw wetsvoorstel “WHOA”: huurder in nood

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer

Differentiatie overdrachtsbelasting

De wetsvoorstellen voor wijzigingen in overdrachtsbelastingen hebben grote gevolgen voor de woningmarkt. lees meer