You are here:
26 januari 2018 / nieuws

Gebruikelijk loon Medisch Specialisten 2018 vastgesteld

Met het vervallen van het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten per 1 januari 2015, hebben veel medisch specialisten hun praktijk ondergebracht in een bv (personal holding).

Tax (LU)

Als werknemer van zijn eigen bv dient de medisch specialist een gebruikelijk loon te ontvangen. De Belastingdienst heeft het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 opnieuw vastgesteld. Dat bedraagt ten minste € 130.950. Als de medisch specialist de verplichte bijdrage aan het bedrijfspensioenfonds zelf betaalt, wordt dit loon verhoogd met die bijdrage. Om het gebruikelijk loon vast te stellen, is de Belastingdienst uitgegaan van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor medisch specialisten is dat het loon op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Deze regeling is onderdeel van de cao Ziekenhuizen 2017-2019.

Een lager gebruikelijk loon is alleen mogelijk als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er verschil in loon is op basis van anciënniteit of inschaling.

 

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met Ralph Ferouge.

 

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBitsVerschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer