You are here:
05 juni 2020 / artikel

Formeelrechtelijke Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

Update 5 juni - De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven.

Belangrijke fiscale maatregelen betreffen:
a. het bijzonder uitstel van betaling;
b. de mogelijkheid van herziening van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
c. tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente van respectievelijk 4% en 8% naar 0,01%.

In onderstaand document zijn allereerst de hoofdregels van belastingrente en invorderingsrente opgenomen. Vervolgens worden in Q&A-vorm verschillende aandachtspunten behandeld met betrekking tot (i) bijzonder uitstel van betaling, (ii) melding betalingsonmacht, en (iii) herziening voorlopige aanslagen. Vooraf zij opgemerkt dat de Q&A is gebaseerd op de bestaande regelgeving met inachtneming van de versoepelde regelingen zoals aangekondigd door het kabinet en bekendgemaakt door de Belastingdienst. De versoepelingen zijn uitsluitend bedoeld voor ondernemingen die door de Coronacrisis in problemen zijn gekomen. Het beleid van de Belastingdienst wijzig op dit punt nog regelmatig. Wij raden aan dit goed in de gaten te houden.

Download hier de pdf-versieTransparantie maatschappelijke organisaties

Op 20 november 2020 is het wetsvoorstel “Wet transparantie maatschappelijke organisaties” (het Wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer. lees meer

Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer

V&A Belastingdienst

Verschuiving ten aanzien van verdeling van heffingsrechten en sociale zekerheid als gevolg door fiscale maatregelen en de gevolgen van thuiswerken. lees meer