You are here:
28 april 2020 / artikel

Formeelrechtelijke Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

Update 28 April - De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven.

Belangrijke fiscale maatregelen betreffen:
a. het bijzonder uitstel van betaling;
b. de mogelijkheid van herziening van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
c. tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente van respectievelijk 4% en 8% naar 0,01%.

In onderstaand document zijn allereerst de hoofdregels van belastingrente en invorderingsrente opgenomen. Vervolgens worden in Q&A-vorm verschillende aandachtspunten behandeld met betrekking tot (i) bijzonder uitstel van betaling, (ii) melding betalingsonmacht, en (iii) herziening voorlopige aanslagen. Vooraf zij opgemerkt dat de Q&A is gebaseerd op de bestaande regelgeving met inachtneming van de versoepelde regelingen zoals aangekondigd door het kabinet en bekendgemaakt door de Belastingdienst. De versoepelingen zijn uitsluitend bedoeld voor ondernemingen die door de Coronacrisis in problemen zijn gekomen. Het beleid van de Belastingdienst wijzig op dit punt nog regelmatig. Wij raden aan dit goed in de gaten te houden.

Download hier de pdf-versieBtw aandachtspunten COVID-19 crisis

Naast alle zorgen om de gezondheid van onder meer werknemers, klanten en relaties, raakt de COVID-19 pandemie het bedrijfsleven ook financieel hard. lees meer

Coronavirus | Fiscale noodmaatregelen bedrijfsleven

De Nederlandse noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronavirus zijn de afgelopen periode vormgegeven. lees meer

Verkrijging van vastgoed BV’s door vastgoedfonds niet belast met overdrachtsbelasting

Verkrijging van vastgoed BV’s door vastgoedfonds niet belast met overdrachtsbelasting lees meer