You are here:
02 mei 2019 / nieuws

Fiscale Compliance in Nederland

Belastingwetgeving wordt steeds ingewikkelder. Bovendien legt de politieke en publieke opinie de lat hoog als het gaat om de fiscale verantwoording door bedrijven. Deze ontwikkelingen stellen uw onderneming voor uitdagingen en zorgen voor een toenemende aandacht voor fiscale compliance, vooral voor de vennootschapsbelasting.

Excellent results Loyens & Loeff in Chambers Global 2019 rankings

Fiscale compliance is méér dan het tijdig indienen van een juiste aangifte. Voor uw onderneming is het van groot belang te weten wat de fiscale risico’s zijn en hoe die moeten worden opgenomen in de financiële verslaglegging. Het betekent dat u de fiscale functie binnen uw onderneming in de grip heeft en het management fiscaal volledig ‘in control’
is.

Wij verzorgen voor uw onderneming alle aspecten van het compliance proces, waaronder:

  • het opstellen en indienen van de aangifte vennootschapsbelasting
  • het bepalen van de fiscale positie in de commerciële jaarrekening
  • het opstellen van een tax control framework
  • het voldoen aan transfer pricing documentatieverplichtingen.

Bekijk de brochure over Fiscale Compliance hieronder of download deze als PDF.Monitoring of e-mail and internet echr urges for caution

Promotie btw-adviseur Bart Heijnen

Bart Heijnen, verdedigt op 22 juni 2018 zijn proefschrift ‘Niet-betaling in de btw’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. lees meer