You are here:
01 februari 2019 / artikel

Financierbaarheid van zonneparken in Nederland

Afstudeerscriptie Master of Real Estate (MRE) jaargang 2016 - 2018.

European Commission presents its 'Clean energy for all Europeans' package

In Nederland worden de laatste jaren steeds meer zonneparken gerealiseerd, zowel op velden als op daken van gebouwen. Het realiseren van een zonnepark brengt per definitie verschillende partijen bij elkaar die moeten samenwerken aan een gezamenlijk resultaat. Denk aan overheden, vastgoedeigenaren, exploitanten, ontwikkelaars, financiers, stroomafnemers, netbeheerders en aannemers. Ieder van deze partijen heeft daarbij haar eigen rol en komt daarbij in aanraking met juridische en fiscale aspecten.

Voornoemde ontwikkeling zien wij terug in onze praktijk en meer recent zien wij een trend waarbij schaal en professionaliteit toenemen. Hierdoor lijkt ook de aandacht voor de juridische en fiscale aspecten toe te nemen.

Vanaf het begin van deze ontwikkeling wisten betrokken partijen Loyens & Loeff al goed te vinden. Wij zijn daar dankbaar voor, want dat heeft ons in staat gesteld om al in een heel vroeg stadium te kunnen investeren in kennisontwikkeling. Inmiddels hebben wij een Solar Team waarin collega’s vanuit fiscaliteit, advocatuur en notariaat dagelijks geïntegreerd met elkaar samenwerken aan projecten. Het is juist die geïntegreerde aanpak die waardevol kan zijn bij projecten waar de verschillende disciplines tegelijkertijd en op korte termijn spelen.

DownloadEnovation B.V. neemt Centrum voor Publieke Innovatie B.V. over

Loyens & Loeff adviseert Enovation Group Holding B.V. koopt CPI and MULTISignaal van Public Interest B.V. lees meer

Belangrijkste elementen van het Nederlandse UBO-register

Vanaf 27 september 2020 moeten vennootschappen informatie over hun UBO's inwinnen, bijhouden en registreren in het Nederlandse UBO register. lees meer
Excellent results Loyens & Loeff in Chambers Global 2019 rankings

Loyens & Loeff adviseerde Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Loyens & Loeff adviseerde Hof Hoorneman Bankiers N.V. bij de overname door Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. lees meer