You are here:
03 juli 2020 / nieuws

Het Europees Parlement neemt de Taxonomie Verordening aan

Om kapitaal de richting van duurzame investeringen op te laten stromen en in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren, is het volgens de Europese Commissie belangrijk dat er voldoende, betrouwbare en vergelijkbare informatie beschikbaar is. De eerste maatregel om dit doel te bereiken, is het op Europees niveau invoeren van een classificatiesysteem (de 'taxonomie') dat investeerders moet voorzien van duidelijke en transparante informatie over de milieuduurzaamheid van financiële producten.

EU Parliament adopts Taxonomy Regulation to fight greenwashing and boost sustainable investments


News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een recent gepubliceerde wet en een mededeling van de FSMA aangaande cross-border financiële diensten na Brexit.... lees meer