You are here:
17 april 2020 / nieuws

Eur 650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket

In aanvulling op de generieke steunmaatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen voor bedrijven die financieel getroffen worden door de COVID-19 crisis, en die in het algemeen ook beschikbaar zijn voor de land- en tuinbouwsector en de visserijsector, heeft de overheid op 15 april jl. (steun)maatregelen aangekondigd om de sierteelt, onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet te komen voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.

Reden hiervoor is dat de bestaande (generieke) steunmaatregelen voor de genoemde sectoren onvoldoende soelaas bieden door een combinatie van:

  • situaties waarin de productie doorgaat terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt, en
  • situaties waarin producten slecht of niet houdbaar zijn vanwege bederfelijkheid en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden zijn, en
  • situaties waarin bedrijven in de periode maart, april en mei een grote seizoenspiek hebben in productie, personele bezetting en omzet.

Sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw

Voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling van EUR 600 miljoen. De regeling geldt voor bedrijven in de genoemde sectoren die in de periode maart, april en mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder het ondernemersrisico valt en de overheid de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.

Fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40 procent van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. In totaal is hiervoor EUR 50 miljoen beschikbaar.

Op korte termijn volgt de nadere uitwerking en de precieuze wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden.

Loyens & Loeff beschikt met haar Competition & Regulatory praktijk en Food & Beverages team over een unieke combinatie op het gebied van (staats)steun in de agrarische sector. Wij helpen u dan ook graag indien u vragen heeft over de maatregelen of een nadere duiding wenst over uw specifieke geval. U kunt contact opnemen met Natasja Brusik ([email protected]), Gert-Wim van de Meent ([email protected]) of Marc Custers ([email protected]).De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking van verkoop van alcohol

De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking

De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking van verkoop van alcohol lees meer
Weg met zwerfafval: statiegeld op blikjes

Weg met zwerfafval: statiegeld op blikjes

Het is al bekend dat in de strijd tegen zwerfafval per 1 juli 2021 op alle plastic flesjes onder de 1 liter 15 cent statiegeld wordt ingevoerd. lees meer

Verkoop van alle Deen supermarkten

Deen bereikt overeenstemming met Albert Heijn, Voma en DekaMarkt over voornemen tot verkoop van alle Deen supermarkten aan deze drie partijen. lees meer