You are here:
19 september 2018 / nieuws

EnergyBit: Prinsjesdag 2018 – maatregelen energiebelasting

Het Prinsjesdagpakket 2018 bevat een apart wetsvoorstel (‘Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019’) met maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

September is ending. Flexibility isn't.

Het voorstel bevat onder andere de volgende wijzigingen in de energiebelasting:

  • Bevorderen van elektrificatie: verschuiving van energiebelasting van aardgas naar elektriciteit. Het tarief in de eerste schijf voor aardgas wordt verhoogd met EUR 3ct/m2, en het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met EUR 0,72ct/kWh. Op deze wijze wordt gasverbruik ontmoedigd. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving per jaar leidt deze schuif per jaar tot ongeveer 2 Petajoule (PJ) afname van het gasverbruik, en 0,1 PJ toename van het elektriciteitsverbruik in Nederland in 2030. Per saldo resulteert dit in een daling van de CO2-emissie van ongeveer 0,1 Mton per jaar.
  • De korting energiebelasting die geldt per aansluiting voor de energiebelasting op elektriciteit, wordt verminderd van EUR 308,54 naar EUR 257,54. Met de opbrengst uit deze verlaging wil de regering de belastingen op inkomens en winsten voor burgers en bedrijven verlagen.
  • De afvalstoffenbelasting wordt meer dan verdubbeld, van EUR 13,21 naar EUR 31,39 per ton.

Bij goedkeuring van dit wetsvoorstel zullen deze wijzigingen ingaan per 1 januari 2019.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of Mick Knops.+

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe EnergyBits.