You are here:
29 januari 2019 / nieuws

Minister van EZK: Salderingsregeling per 1 januari 2021 vervangen door terugleversubsidie

De Minister heeft in zijn Kamerbrief van 28 januari 2019 bevestigd dat hij het startmoment van de terugleversubsidie (als vervanging van de huidige salderingsregeling) niet al volgend jaar, maar pas per 1 januari 2021 in zal laten gaan.

Guideline ruling commission on proportionate use of warrants

Kamerbrief

Bij de uitwerking van de nieuwe regeling hebben verschillende betrokken partijen al aangegeven dat de startdatum van 1 januari 2020 wat betreft de uitvoering complex is en mede daarom niet haalbaar zou zijn. De Minister geeft ook aan verder te zullen nadenken over de – met name administratieve – bezwaren die door stakeholders zijn opgeworpen tegen het systeem van de terugleversubsidie en sluit zelfs niet uit dat moet worden gezocht naar “een werkbaar alternatief instrument”.

In de brief staat verder dat de Minister ernaar streeft om voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling te komen. De Minister herhaalt daarbij dat hij ook rekening zal houden met de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties.

Meer weten over de huidige regeling en de voorgenomen nieuwe terugleversubsidie: lees dan hier onze EnergyBit ‘Terugleversubsidie vervangt salderingsregeling – eerste contouren bekend’ van 18 juni 2018.

Volg onze EnergyBits op LinkedIn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de terugleversubsidie.

 

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of Yu An Chan. Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe EnergyBits.