You are here:
19 oktober 2018 / nieuws

Employment & Benefits Update – Q3 2018

Employment & Benefits Update.

Belgian Constitutional Court decides on Fairness Tax

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Nederland op het gebied van het arbeidsrecht, het pensioenrecht, loonbelastingen & het sociale zekerheidsrecht. Wij doen dit via nieuwsberichten, BenefitsBits, die wij regelmatig op onze LinkedIn-pagina posten, en door ieder kwartaal een selectie voor u te maken van interessante wetgeving en jurisprudentie, die wij u hierbij toezenden.

Heeft u onze Bits gemist? Hieronder kunt u deze alsnog lezen. Uiteraard kunt u ook onze pagina op LinkedIn volgen.

Wij hopen dat u onze Update met veel plezier zult lezen. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of advies wensen, schroom dan niet om contact met een van ons op te nemen of met een van onze collega’s van onze praktijkgroep Employment & Benefits.


Checklist Wet Arbeidsmarkt in Balans voor werkgevers

Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt met eventuele acties die u naar aanleiding van de invoering van de WAB nog dient te nemen voor of na 1 januari 2020.... lees meer

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist... lees meer
New Belgian pledge act confirmed for 1 january 2018

Gewijzigde Uitvoeringsregels LAO

Het UWV hanteert vanaf 1 oktober 2019 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid. lees meer