You are here:
31 december 2018 / artikel

Een universeel rekenmodel voor bedrijfstak (cao- en pensioen)regelingen?

Onderwerpen als ‘pensioenrecht’ en ‘cao-recht’ worden doorgaans niet beschouwd als de spannendste binnen het arbeidsrecht. Als er dan ook nog een ‘rekenmodel’ met wiskundige formules wordt geïntroduceerd, bestaat de kans dat de gemiddelde arbeidsrechtjurist snel doorbladert. Toch is het van belang om van deze bijdrage kennis te nemen, eenvoudigweg omdat de meeste werkgevers en werknemers in Nederland erdoor geraakt worden.

Deze bijdrage geeft een overzicht van alle bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland. Binnen dat kader wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de systematiek van de werkingssfeer van de oudste verplicht gestelde bedrijfstakregelingen, te weten die binnen de Landbouw, de Metalektro en de Metaal en Techniek. Op basis van uitvoerig beschreven patronen en relaties binnen en tussen deze te onderscheiden bedrijfstakken wordt een rekenmodel geïntroduceerd voor de bepaling van de op een werkgever toepasselijke werkingssfeer. Dit rekenmodel is van belang voor de uitleg van de werkingssfeer van de overige in deze bijdrage vermelde bedrijfstakregelingen.

Download het pdf-bestand hier.Verlaging pensioenen 2020

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% krijgen van Minister Koolmees uitstel voor het verlagen van de pensioenen. lees meer
Ultimate beneficial owners become public in the UBO register

Pensioenakkoord: naar een nieuw contract met life-cycle beleggen

Met de komst van het pensioenakkoord wordt een nieuw pensioencontract geïntroduceerd. lees meer
The Belgian ‘Cayman tax’ and its impact on wealth and estate planning in Belgium

Deliveroo verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer

Maaltijdbezorger Deliveroo moet voor al zijn medewerkers met een arbeidsovereenkomst pensioenpremie gaan betalen. Lees in dit artikel meer. lees meer