You are here:
31 december 2018 / artikel

Een universeel rekenmodel voor bedrijfstak (cao- en pensioen)regelingen?

Onderwerpen als ‘pensioenrecht’ en ‘cao-recht’ worden doorgaans niet beschouwd als de spannendste binnen het arbeidsrecht. Als er dan ook nog een ‘rekenmodel’ met wiskundige formules wordt geïntroduceerd, bestaat de kans dat de gemiddelde arbeidsrechtjurist snel doorbladert. Toch is het van belang om van deze bijdrage kennis te nemen, eenvoudigweg omdat de meeste werkgevers en werknemers in Nederland erdoor geraakt worden.

Deze bijdrage geeft een overzicht van alle bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland. Binnen dat kader wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de systematiek van de werkingssfeer van de oudste verplicht gestelde bedrijfstakregelingen, te weten die binnen de Landbouw, de Metalektro en de Metaal en Techniek. Op basis van uitvoerig beschreven patronen en relaties binnen en tussen deze te onderscheiden bedrijfstakken wordt een rekenmodel geïntroduceerd voor de bepaling van de op een werkgever toepasselijke werkingssfeer. Dit rekenmodel is van belang voor de uitleg van de werkingssfeer van de overige in deze bijdrage vermelde bedrijfstakregelingen.

Download het pdf-bestand hier.Booking.com valt kwalitatief onder werkingssfeer Bpf Reisbranche

Advocaat-generaal: Booking.com valt kwalitatief onder werkingssfeer Bpf Reisbranche lees meer

Wijzigen van pensioenregeling

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat een onvoorwaardelijke toeslagregeling niet is te wijzigen zonder de instemming van de deelnemers. lees meer

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op 3 september jl. Is het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen naar de Tweede Kamer gestuurd. lees meer