You are here:
09 juli 2019 / nieuws

Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand

Sinds de invoering van de Wet huis voor klokkenluiders op 1 juli 2016 zijn alle ondernemingen met 50 of meer werknemers verplicht om een interne meldregeling in te voeren.

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Hermine Voûte heeft een summier stappenplan geschreven voor organisaties die geen meldregeling hebben of die twijfelen aan de volledigheid of juistheid van hun meldregeling. In het artikel wordt stilgestaan bij de voorfase, de onderzoeksfase en het benadelingsverbod.

Klik hier voor het artikel: P.H.E. Voûte, Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand, TvCo 2019/2.

Lees ook:
Werknemer gaat over de schreef bij melding misstand en wordt ontslagen