You are here:
07 maart 2018 / nieuws

Digitale economie hoog op agenda mededingingsautoriteiten

shadows on escalators

De digitale economie is in opmars: consumenten schaffen steeds vaker producten en diensten online aan. Digitalisering van de economie biedt kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten, maar kan markten ook ontwrichten en resulteren in machtsposities. De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) houdt daarom toezicht op de digitale markt. In haar position paper beschrijft zij welke strategie er wordt gehanteerd bij de uitoefening van dit toezicht, waarbij drie pijlers centraal staan: het investeren in kennis over de werking van digitale markten, het actief volgen van digitale markten om tijdig te kunnen ingrijpen en het inzetten op internationale en nationale samenwerking. Gedurende de periode 2018 – 2019 is de “digitale economie” een belangrijk agendapunt van de ACM. De ACM zal haar aandacht in het bijzonder vestigen op een goede en open infrastructuur voor een snel en betaalbaar internet, de macht van bedrijven door gebruik van data en algoritmes en duidelijke informatie en keuzevrijheid voor online consumenten.

De ACM heeft hierbij steun van de regering, want in het regeerakkoord 2017 - 2021 werd aangekondigd dat de ACM gevraagd zal worden een speciaal team op te richten voor digitale mededinging.

Digitale economie in de Europese Unie

De digitale economie is tevens een belangrijk onderwerp op Europees niveau. De Europese Commissie heeft in 2015 een strategie uitgezet voor de eenwording van een digitale markt in Europa die berust op drie pijlers: (i) betere toegang tot online goederen en online diensten voor consumenten en bedrijven in heel Europa, (ii) randvoorwaarden die bevorderlijk zijn voor digitale netwerken en diensten, en (iii) maximaal groeipotentieel voor de Europese digitale economie. De Europese Commissie heeft in 2017 in haar sectoronderzoek naar e-commerce geconcludeerd dat zij de handhaving van de EU-mededingingsregels zal concentreren op de meest voorkomende handelspraktijken en haar dialoog met de nationale mededingingsautoriteiten binnen het European Competition Network zal verbreden met het oog op een consistente toepassing van de EU-mededingingsregels. Margrethe Vestager, Eurocommissaris Mededinging, heeft bijvoorbeeld in een recente speech aangegeven dat ondernemingen ervoor moeten zorgen dat ze de algoritmes die ze gebruiken compliant zijn met het mededingingsrecht: “What businesses can – and must – do is to ensure antitrust compliance by design. That means pricing algorithms need to be built in a way that doesn't allow them to collude.”

Loyens & Loeff Digital Competition team

Loyens & Loeff is zich terdege bewust van de digitalisering van de economie en de daarmee verbonden mededingingsrisico’s voor uw onderneming. Loyens & Loeff heeft daarom begin 2017 een Digital Competition team opgericht dat de ontwikkelingen op gebied van digitale mededinging op de voet volgt. U kunt met al uw vraagstukken inzake digitale mededinging terecht bij Marc Wiggers.Mededingings- en staatssteunrecht in de bankensector in tijden van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer

Mededingings- en staatssteunrecht in tijden van corona

In editie vijf van deze blog besteden wij aandacht aan de sector transport en logistiek, ook de toepassing van de staatssteunregels is een hot topic. lees meer

Mededingingsrecht in de sector voor medische hulpmiddelen ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer