You are here:
09 september 2019 / nieuws

Deliveroo verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer

Maaltijdbezorger Deliveroo moet voor al zijn medewerkers met een arbeidsovereenkomst pensioenpremie gaan betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald in een procedure die was aangespannen door het Pensioenfonds Vervoer.

The Belgian ‘Cayman tax’ and its impact on wealth and estate planning in Belgium

Deliveroo valt namelijk onder de verplichtingstelling van het Pensioenfonds Vervoer, zo luidt de conclusie van de rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 26 augustus 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:6292).

Inhoudelijke beoordeling rechtbank

De discussie tussen Deliveroo en het Pensioenfonds Vervoer spitste zich toe op de vraag of het bezorgen van maaltijden moet worden beschouwd als de kernactiviteit van Deliveroo. Het Pensioenfonds Vervoer had het standpunt ingenomen dat dit het geval was, terwijl door Deliveroo juist werd betoogd dat niet het bezorgen van maaltijden, maar het bieden van een online platform voor restaurants haar kernactiviteit zou zijn. Naar de overtuiging van Deliveroo zou de maaltijdbezorging immers slechts een kleine schakel vormen in de marketingstrategie van het bedrijf. Uit de uitspraak van 26 augustus 2019 blijkt dat de rechtbank niet is meegegaan in het verweer van Deliveroo. Ook de stelling van Deliveroo dat in de bedrijfstak beroepsvervoer geen enkele onderneming zou zijn vertegenwoordigd die vergelijkbaar is aan Deliveroo, heeft de rechtbank niet kunnen overtuigen. In haar beoordeling kent de rechtbank Amsterdam (onder andere) gewicht toe aan de omstandigheden dat de activiteiten, het bestelproces, de digitale omgeving en de reclame-uitingen van Deliveroo allemaal zijn gericht op hetzelfde uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. Overigens ziet de rechtbank ook in (nota bene) de naam van het bezorgingsbedrijf – Deliveroo - een duidelijke verwijzing naar de kernactiviteit van het bedrijf. De rechtbank Amsterdam concludeert dan ook dat Deliveroo verplicht is pensioenpremie te betalen voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst.

Context: eerdere procedures Deliveroo

De eerste jaren dat Deliveroo op de Nederlandse markt actief was, werkten alle bezorgers van Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor hen dient Deliveroo nu dus met terugwerkende kracht premies af te dragen. Sinds juli 2018 werken de bezorgers van Deliveroo uitsluitend als zzp’ers. Dat heeft tot nu toe reeds tot enkele procedures geleid. Zo gaf Jim Margry al in juli 2018 een toelichting bij een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 juli 2018 (Special delivery Rechtbank Amsterdam: maaltijdbezorger Deliveroo is geen schijnzelfstandige en zie in dit kader ook de andere Deliveroo-uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 januari 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:198)). In de uitspraak van 23 juli 2018 gaf de rechtbank Amsterdam een oordeel over de vraag of een zzp-overeenkomst die bezorger Sytze Ferwerda had gesloten met Deliveroo moest worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. In het licht van de recente uitspraak over verplichte deelname in de pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer (van 26 augustus jl.), lijkt die vraag nu extra interessant.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer