You are here:
03 juli 2019 / nieuws

Deeltijd in de zorg initiatief van start

Loyens & Loeff neemt deel aan een initiatief van de Stichting ‘Het Potentieel Pakken’ waarbij een multidisciplinair team met talenten van de overheid, het bedrijfsleven, consulting firma’s en sociale partners, gezamenlijk werkt aan oplossingen van de arbeidstekorten in de zorg.

Jacobine van Beijeren, werkzaam binnen de praktijkgroep Mededinging & Overheid en lid van het zorgteam van Loyens & Loeff neemt namens Loyens & Loeff deel aan dit initiatief.

Naar aanleiding van een rapport van McKinsey & Company: 'Het Potentieel Pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt' is onlangs de Stichting ‘Het Potentieel Pakken’ opgericht. Uit het rapport bleek dat Nederland het vrouwelijk potentieel op de arbeidsmarkt niet optimaal benut. Dit heeft deels te maken met ons diepgewortelde en zichzelf in stand houdende systeem waarbij in deeltijd werken voor vrouwen de norm is. De Nederlandse economie loopt hierdoor miljarden mis, maar daar ligt niet het enige potentieel. Meer participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroot hun economische zelfstandigheid én kan helpen om groeiende arbeidstekorten in de zorg, het onderwijs en technische sectoren op te lossen.

Met een innovatieve aanpak en doormiddel van een multidisciplinair team worden expertise vanuit overheid en bedrijfsleven gebundeld met het doel een doorbraak in deze problematiek te realiseren. Op 13 mei is het eerste team van de ‘ Stichting Het Potentieel Pakken’ gestart met een van de meest besproken thema’s uit het rapport: deeltijd in de zorg. De eerste twee proeftuinen zijn ingericht bij het in het Erasmus Medisch Centrum, thema Dijkzigt, in Rotterdam en bij thuiszorgorganisatie Vierstroom in Gouda. De teams bevinden zich nu in de diagnosefase, zij leren de instellingen kennen en doen onderzoek naar de belemmeringen die een rol spelen binnen deze twee instellingen bij het vergroten van het aantal arbeidsuren per (in deeltijd werkende) medewerker. Na de diagnosefase zullen de teams oplossingen bedenken en binnen de proeftuinen testen en implementeren.

De teams zullen de opgedane ervaringen ook codificeren, zodat andere zorginstellingen en organisaties binnen andere sectoren daar hun voordeel mee kunnen doen.

Zie de eerste nieuwsbrief van de Stichting voor meer informatie over de Stichting en het project. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Jacobine van Beijeren, Hermine Voûte of Mijke Sinninghe Damsté.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Jacobine van Beijeren, Hermine Voûte of Mijke Sinninghe Damsté.Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer

Updaten medezeggenschapsregeling vóór 1 januari 2021

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking getreden. Zorginstellingen hebben tot en met 31 december 2020... lees meer

Risicovereveningsmodel 2021 vastgesteld

De financiële gevolgen en onzekerheden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 tonen het belang van een adequate risicoverevening. lees meer