You are here:
16 oktober 2019 / nieuws

De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop

Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening aangenomen, die vanaf 21 juli 2019 de Prospectusrichtlijn uit 2003 heeft vervangen. In dit artikel wordt ingegaan op de reikwijdte van de prospectusplicht onder de prospectusverordening en de wijzigingen ten opzichte van het oude prospectusregime.

Lees de bijdrage aan het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Kitty Lieverse en Eva Kempenaar.

 

Bron: Lieverse, C.W.M. & Kempenaar, E. (2019 nr. 7-8/19 juli 2019). De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop. Tijdschrift voor Financieel Recht, 359-367.De Wet toezicht trustkantoren 2018: een jaar later

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 in werking getreden. lees meer

Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

Lees de bijdrage in het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Eva Kempenaar en Leon Engelen. lees meer
Buildings in yellow and purple colors

Loyens & Loeff adviseert The Outdoor Living Group

Loyens & Loeff adviseert The Outdoor Living Group over de acquisitie van Gardendreams. lees meer