You are here:
05 juli 2018 / artikel

De nieuwe opzetclausule doet niet wat was beoogd: terug naar de tekentafel?

Het vergoeden van schade ontstaan door opzettelijk handelen of crimineel gedrag van de verzekerde onder een aansprakelijkheidsverzekering is onwenselijk vanuit verzekeringsperspectief.

Verzekeraars proberen een dergelijke vergoeding uit te sluiten door het opnemen van een zogenoemde opzetclausule. Uit het op 13 april 2018 door de Hoge Raad gewezen arrest blijkt echter dat deze clausule, zelfs na meerdere herzieningen, niet altijd het gewenste resultaat heeft.


Lees verder

Bron: R. Noordermeer, De nieuwe opzetclausule doet niet wat was beoogd: terug naar de tekentafel?, de Beursbengel, nr. 876, juli-augustus 2018ACM onderzoekt inkoopkartel in agrarische sector

De ACM heeft op haar website aangekondigd dat zij invallen heeft gedaan bij verschillende grote handelaren in de agrarische sector. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Unilabs Nederland B.V.

Loyens & Loeff adviseerde Unilabs Nederland B.V. bij de acquisitie van Saltro lees meer

Toestemmingverlening bouwprojecten weer op gang

Toestemmingverlening bouwprojecten weer op gang: eerste oplossingen stikstofproblematiek. lees meer