You are here:
05 juli 2018 / artikel

De nieuwe opzetclausule doet niet wat was beoogd: terug naar de tekentafel?

Het vergoeden van schade ontstaan door opzettelijk handelen of crimineel gedrag van de verzekerde onder een aansprakelijkheidsverzekering is onwenselijk vanuit verzekeringsperspectief.

Verzekeraars proberen een dergelijke vergoeding uit te sluiten door het opnemen van een zogenoemde opzetclausule. Uit het op 13 april 2018 door de Hoge Raad gewezen arrest blijkt echter dat deze clausule, zelfs na meerdere herzieningen, niet altijd het gewenste resultaat heeft.


Lees verder

Bron: R. Noordermeer, De nieuwe opzetclausule doet niet wat was beoogd: terug naar de tekentafel?, de Beursbengel, nr. 876, juli-augustus 2018Mededingings- en staatssteunrecht in de bankensector in tijden van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer

Mededingings- en staatssteunrecht in tijden van corona

In editie vijf van deze blog besteden wij aandacht aan de sector transport en logistiek, ook de toepassing van de staatssteunregels is een hot topic. lees meer

Mededingingsrecht in de sector voor medische hulpmiddelen ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer