You are here:
05 juli 2018 / artikel

De nieuwe opzetclausule doet niet wat was beoogd: terug naar de tekentafel?

Het vergoeden van schade ontstaan door opzettelijk handelen of crimineel gedrag van de verzekerde onder een aansprakelijkheidsverzekering is onwenselijk vanuit verzekeringsperspectief.

Verzekeraars proberen een dergelijke vergoeding uit te sluiten door het opnemen van een zogenoemde opzetclausule. Uit het op 13 april 2018 door de Hoge Raad gewezen arrest blijkt echter dat deze clausule, zelfs na meerdere herzieningen, niet altijd het gewenste resultaat heeft.


Lees verder

Bron: R. Noordermeer, De nieuwe opzetclausule doet niet wat was beoogd: terug naar de tekentafel?, de Beursbengel, nr. 876, juli-augustus 2018Mededingingsrecht in de farmaceutische sector ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer

Mededingingsrecht in de zorg ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer
glass ceiling

Reële prijs Wmo, óók bij Open House én bij verlenging contract

Opnieuw te lage Wmo-tarieven. Gemeenten moeten een reële prijs hanteren, óók bij Open House en verlenging contract. lees meer